Konkurs na stanowisko dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego ogłosiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Zainteresowani swoje oferty mogą składać do 12 lutego - wynika z treści konkursowego ogłoszenia.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska szuka nowego dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego

Ogłoszenie w tej sprawie ministerstwo opublikowało na swojej stronie internetowej. Białowieski PN jest najstarszym polskim parkiem narodowym. Jego początki sięgają 1921 roku, gdy powołano pięć rezerwatów, z których dwa były początkiem przyszłego parku narodowego.

Obecnie pełniącym obowiązki dyrektora tego parku jest wicedyrektor ds. ochrony przyrody Aleksander Bołbot. Dotychczasowy dyrektor dr hab. Michał Krzysiak został odwołany na początku stycznia podczas wizyty w Białowieży minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski i wiceministra Michała Dorożały. Krzysiak był dyrektorem Białowieskiego PN od 2018 roku.

Konkurs, a nie “obsadzanie stanowisk”

Zgodnie z warunkami konkursu, kandydaci na dyrektora Białowieskiego PN będą musieli między innymi przedstawić koncepcję zarządzania parkiem, a także spełnić inne wymogi formalne, np. posiadać doświadczenie w pracy na rzecz ochrony przyrody, w tym w parkach narodowych.

Konkursowe dokumenty przyjmuje departament ochrony przyrody ministerstwa klimatu. Minister Hennig-Kloska zapowiadała podczas styczniowej wizyty w Białowieży początek prac nad tzw. "Konstytucją dla Puszczy Białowieskiej", strategicznego dokumentu dla puszczy.

Białowieski Park Narodowy. Wielkie dziedzictwo przyrodnicze Polski

Białowieski Park Narodowy na swojej stronie podaje, że chroni najlepiej zachowany fragment Puszczy Białowieskiej – ostatni na niżu Europy las naturalny, o charakterze pierwotnym, jaki przed wiekami rozciągał się w strefie lasów liściastych i mieszanych. W Parku występuje m.in. 809 gatunków roślin naczyniowych, ponad 3 tys. gatunków roślin zarodnikowych i grzybów, prawie 200 gatunków mchów i 283 gatunki porostów. Na terenie tym stwierdzono ponad 8 tys. gatunków bezkręgowców, ok. 120 gatunków ptaków lęgowych oraz 52 gatunki ssaków.

Symbolem Parku jest żubr – największy ssak lądowy Europy. W Puszczy Białowieskiej żyje najliczniejsza populacja wolnościowa żubra na świecie - w polskiej jej części mieszka ok. 800 osobników.