Na drogach niemal całego kraju od 12 lutego br. odbywać się będzie wzmożony ruch pojazdów wojskowych, związany z ćwiczeniami STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24 - zapowiada Sztab Generalny Wojska Polskiego. Do końca maja pojazdy wojskowe będą przemieszczały się m.in. na autostradach i drogach ekspresowych.

W I połowie 2024 r. NATO przeprowadzi serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24). Podkreślono, że są to ćwiczenia o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciw jakiemukolwiek państwu.

"Od 12 lutego 2024 r. na drogach niemal całego kraju odbywać się będzie wzmożony ruch pojazdów wojskowych, związany z ćwiczeniami STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24" - poinformowała w piątkowym komunikacie rzecznik prasowy Sztabu Generalnego WP płk Joanna Klejszmit. Dodała, że w ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, pojazdy wojskowe będą przemieszczały się niemal we wszystkich województwach, na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Jaj wyjaśniła, przejazdy kolumn będą również wykorzystane jako element szkoleniowy m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sił sojuszniczych, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.

Kolumny wojskowych pojazdów

Z zapowiedzi wynika, że ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach ma być skoordynowany w sposób jak najmniej utrudniający ruch. "Kolumny będą eskortowane i zabezpieczane przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego, we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane także z właściwymi władzami, w tym lokalnymi" - podano w komunikacie.

Sztab zwrócił się jednocześnie do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności i przypomniał, że nie należy wjeżdżać między pojazdy wojskowe jadące w kolumnie.

Sztab Generalny Wojska Polskiego zaapelował także o ochronę danych, nie publikowanie informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. "Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności" - podano w komunikacie.

Jak zaznaczono, Polska w ćwiczeniach o wspólnym kryptonimie STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24) będzie odgrywała rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmie na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 będzie polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw DRAGON-24 (DR-24), które rozpocznie się na przełomie lutego i marca - dodano.(PAP)

pad/ amac/