Piątek to trzeci i ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Najpierw zaplanowano głosowania m.in. nad sprawozdaniem komisji o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Obrady Sejmu 9 lutego - gdzie obejrzeć transmisję?

Obrady Sejmu 9 lutego - głosowania

Dziś zaplanowano głosowania m.in. nad sprawozdaniem komisji o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz nad uchwałą ws. upamiętnienia Eugeniusza Romera w 70. rocznicę śmierci.

Obrady Sejmu 9 lutego - obywatelskie projekty ustaw

Później odbędą się pierwsze czytania obywatelskich projektów ustaw - nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw; nowelizacji ustawy Kodeks karny, nowelizacji ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego oraz ustawy "Tak dla rodziny, nie dla gender".