Jak podaje Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej, rusza śledztwo o działanie na szkodę spółki PKN Orlen w związku z "niezasadnym" zaniżaniem cen rynkowych paliw. Mowa o tzw. "cudzie paliwowym", kiedy to przed wyborami na stacjach ceny były nieadekwatne do notowań ropy naftowej.

Sekretariat Prokuratury Okręgowej w Płocku zawiadomił Zembaczyńskiego, że postanowieniem prokuratora z 17 stycznia tego roku wszczęte zostało śledztwo.

Chodzi o sprawdzenie, czy doszło do bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach spółce PKN Orlen poprzez nadużycie uprawnień przez osoby zarządzające poprzez "niezasadne zaniżanie względem cen rynkowych w/w okresie, czym działano na szkodę" PKN Orlen.

Jak podano, działania mogły spowodować szkodę majątkową w "wielkich rozmiarach" w nieustalonej dotychczas kwocie.

Śledztwo dotyczy popełnienia czynu z art. 296 par. 1a Kodeksu karnego.

§ 1a. Jeżeli sprawca, o którym mowa w § 1, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.