Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że chciałby, aby program laptop dla ucznia był kontynuowany, ale w budżecie nie ma pieniędzy na ten cel, więc jego resort rozmawia z ministerstwem edukacji o przyszłości tego programu. Zgodnie z uchwaloną w ubiegłym roku ustawą o wspieraniu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, począwszy od roku szkolnego 2023/2024 kolejne roczniki uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych mają otrzymywać bezpłatnie laptopy.

Nie ma środków na program laptop dla ucznia

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w poniedziałek w TVN 24 wyraził chęć kontynuowania programu laptop dla ucznia, ale zaznaczył, że obecnie w budżecie nie ma pieniędzy zabezpieczonych na ten cel.

Zaznaczył, że jego resort rozmawia z ministerstwem edukacji na temat kontynuowania tego projektu.

Dla uczniów i nauczycieli

Zgodnie z uchwaloną w ubiegłym roku ustawą o wspieraniu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, począwszy od roku szkolnego 2023/2024 kolejne roczniki uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych mają otrzymywać bezpłatnie laptopy. Mają być one kupowane centralnie, a następnie trafiać do organów prowadzących szkoły i do uczniów. Przekazywanie urządzeń rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia ma odbywać się na podstawie umowy na własność albo umowy użyczenia.

Źródło sfinansowania programu

W uzasadnieniu do projektu ustawy jako źródło sfinansowania programu wskazano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Laptopy dla pierwszego rocznika czwartoklasistów, który otrzymał je we wrześniu 2023 r., kupione dzięki mechanizmowi prefinansowaniania przez Polski Fundusz Rozwoju.