Jak twierdzi minister Małgorzata Paprocka, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami i mają prawo wykonywać swój mandat. Nie wszyscy są jednak w stanie się z nią zgodzić. Co mówią inni politycy i eksperci?

- Stoję na stanowisku, że jestem posłem. Wyrok, który zapadł 20 grudnia 2023 r. był wyrokiem pozornym, co potwierdził Sąd Najwyższy w orzeczeniu – powiedział Maciej Wąsik podczas rozmowy w Telewizji Republika. I wielu polityków PiS jest tego samego zdania. Twierdzą oni, że Wąsik i Kamiński nadal są posłami, którzy na czas przebywania w więzieniu po prostu nie wykonywali swoich obowiązków parlamentarzystów. Na pytanie o to, czy Wąsik i Kamiński są posłami, odpowiedź twierdzącą udzielił by także prezydent, który 23 stycznia ponownie ułaskawił prawomocnie skazanych polityków.

Konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski w Radiu RMF FM przyznał, że on również uważa, że Kamiński i Wąsik nadal są posłami. Co twierdzą inni?

Czy Wąsik i Kamiński są posłami?

Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza, mandaty poselskie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika zostały wygaszone.

- Jutro o godz. 10 rozpoczynamy posiedzenie i podejrzewam - takie były zapowiedzi panów po opuszczeniu zakładów karnych - że będą chcieli przyjść do Sejmu i będą próbowali wbrew postanowieniom sądu pewnie wejść na salę obrad Sejmu. Na pewno jest to działanie, które ma na celu polityczny zamęt, chaos, wprowadzanie obstrukcji parlamentarnej, niemożliwość podejmowania ważnych decyzji. Na pewno będzie próba różnych akcji robionych przeciwko wynikom wyborów, żeby obrzydzić, doprowadzić do takich sytuacji chaosu, niepewności. To na pewno będzie podejmowane - ocenił wicepremier.

Zdaniem szefa MON decyzja o ułaskawieniu, podjęta przez Andrzeja Dudę, nie zmienia faktu, że mandaty poselskie Kamińskiego i Wąsika zostały wygaszone skutecznie w momencie wydania wyroku przez Sąd Okręgowy.

Podobnego zdania co Kosiniak-Kamysz jest większość sejmowa, która uważa, że Wąsik i Kamiński nie są już posłami, a mandaty obu polityków wygasły w grudniu 2023 roku z mocy prawa, gdy zapadł w ich sprawie prawomocny wyrok.

– Ostateczną decyzją w tej sprawie jest opublikowanie w Monitorze Polskim postanowienia o wygaszeniu mandatu. Od tego momentu Państwowa Komisja Wyborcza może rozpocząć procedurę uzupełnieniu liczby posłów o następną osobę z listy – mówił DGP prof. Jacek Zaleśny, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego. Sytuacja wygląda jednak tak, że postanowienie o wygaszeniu mandatu zostało ogłoszone w Monitorze Polskim jedynie w sprawie Mariusza Kamińskiego. Postanowienie Marszałka Sejmu w sprawie Maciej Wąsika do tej pory nie zostało opublikowane.

Dyskusje wokół sprawy Wąsika i Kamińskiego na platformie X

Sprawa Wąsika i Kamińskiego rozgrzewa platformę X. Politycy, dziennikarze, eksperci i inni zainteresowani dyskutują nie tylko na temat tego, czy Wąsik i Kamiński są posłami i czy powinni opuścić więzienie, ale też prezydenckich ułaskawień. Głos w sprawie zabrał m.in. Jarosław Wałęsa, który uważa, że Andrzej Duda wypuścił na wolność przestępców. Jego słowa nie wszystkim się spodobały. Synowi Lecha Wałęsy zaczęto wypominać 3454 osoby ułaskawione przez jego ojca, w tym jednego z bossów mafii pruszkowskiej - Andrzeja Z. pseudonim Słowik.

Sprawa Wąsika i Kamińskiego

Przypomnijmy, że 20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności. 9 stycznia 2024 roku policja zatrzymała obu mężczyzn, którzy zostali oni osadzeni w zakładach karnych. Dwa dni później prezydent Andrzej Duda poinformował o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego, na podstawie Kodeksu postępowania karnego, wobec obu skazanych.