Biorąc pod uwagę prognozy NBP na temat inflacji i wzrostu PKB w 2024 r., nie ma obecnie większej przestrzeni do dalszych obniżek stóp procentowych – wskazał w komentarzu ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka do decyzji RPP.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych. Główna stopa Narodowego Banku Polskiego, referencyjna, nadal wynosi 5,75 proc.

"Wszystko wskazuje na to, że temat stóp procentowych zniknie na najbliższe kilka miesięcy z głównego afisza. Przede wszystkim nadal mamy dużą niepewność, co do tego w jaki sposób rząd upora się z wyjściem z tarcz antyinflacyjnych" – wskazano uwagę w komentarzu.

Ekspert o gospodarce polski w 2023r

Ekspert zwrócił uwagę, że nie wiadomo, jak się rozwijała polska gospodarka w czwartym kwartale 2023 r., poza tym nie widać "oznak jakiegoś większego ożywienia".

"Biorąc pod uwagę to, co NBP prognozuje przy obecnym poziomie stóp, jeśli chodzi o inflację i wzrost PKB w 2024 r., nie ma obecnie większej przestrzeni do ich dalszych obniżek" – przekazał Zielonka. "Wszystko jednak zweryfikują dane spływające w I kwartale, szczególnie te dotyczące konsumpcji oraz kondycji polskiego przemysłu" – podsumował.