We wtorek o godz. 11.30 rozpoczęło się posiedzenie rządu; ministrowie mają m.in. wysłuchać informacji szefa resortu rozwoju i technologii o kierunku i harmonogramie prac legislacyjnych wdrażających tzw. urlop dla przedsiębiorców - "Wakacje od ZUS".

Projekt "Wakacje od ZUS". Kiedy ruszy program?

Resort rozwoju i technologii pracuje nad projektem "Wakacje od ZUS" dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Program ma ruszyć w 2025 r., ale ministerstwo nie wykluczyło, że może to stać się jeszcze w drugiej połowie br., jeśli dojdzie do nowelizacji budżetu na 2024 r.

Wakacje od ZUS. Co oznaczają dla przedsiębiorców?

Projekt miałby przewidywać, że każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie mógł poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zamiarze niepodlegania pod obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, a także o nieopłacaniu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w wymiarze do trzech miesięcy kalendarzowych w ciągu roku kalendarzowego. Po upływie okresu (lub okresów) niepodlegania obowiązkowi płacenia składek ponowne objęcie obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi następować będzie automatycznie i nie będzie wymagało osobnego zgłoszenia.

Rząd - zgodnie z porządkiem obrad - ma się zająć też informacją ministra rodziny, pracy i polityki społecznej o kierunku i harmonogramie prac legislacyjnych wdrażających opłacanie przez ZUS zasiłku chorobowego dla pracowników od pierwszego dnia nieobecności.

Ministrowie mają też dyskutować o projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.