Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu ma zapoznać się z informacją Ministra Rozwoju i Technologii na temat kierunku i harmonogramu prac legislacyjnych wdrażających tzw. urlop dla przedsiębiorców - wynika z porządku obrad rządu zamieszczonego na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

"Wakacje od ZUS" na wokandzie rządowej

Jak wskazano na stronie KPRM, we wtorkowym porządku obrad rządu zapisano punkt dot. informacji o kierunku i harmonogramie prac legislacyjnych wdrażających tzw. urlop dla przedsiębiorców. Wnioskodawcą jest Minister Rozwoju i Technologii.

W ubiegły czwartek minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman przekazał dziennikarzom, że resort pracuje nad projektem "Wakacje od ZUS" dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Zapowiedział, że program ruszy w 2025 r., ale też niewykluczone, że może jeszcze w drugiej połowie br., jeśli będzie nowelizacja budżetu 2024.

Do trzech miesięcy bez ZUS dla przedsiębiorców

Także w czwartek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Jak wynika z wpisu, projekt noweli ustawy miałby przewidywać, że każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) będzie mógł poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zamiarze niepodlegania pod obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, a także o nieopłacaniu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w wymiarze do trzech miesięcy kalendarzowych w ciągu roku kalendarzowego.

"Po upływie okresu (lub okresów) niepodlegania ponowne objęcie obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi następować będzie automatycznie i nie będzie wymagało osobnego zgłoszenia" - wskazano w wykazie. Zaznaczono także, że korzystanie z rozwiązania nie będzie miało wpływu na uprawnienie do zasiłku chorobowego, o ile składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe były opłacane przez minimalny wskazany w przepisach okres 90 dni.

Wsparcie jednoosobowej działalności gospodarczej

Rozwiązanie ma być dobrowolne i skierowane do wszystkich przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego - podkreślono w założeniach. "Wprowadzona ulga, polegająca na okresowym obniżeniu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, przyczyni się do odciążenia finansowego przedsiębiorców. Rozwiązanie ma na celu ograniczenie skali zawieszania i zamykania działalności gospodarczych" - wskazano.

Zgodnie z wpisem w wykazie prac legislacyjnych i programowych przewidywany termin przyjęcia projektu przez rząd to I kwartał 2024 r.