Osoby z niepełnosprawnościami posiadające wykształcenie wyższe mają wielokrotnie łatwiejszy start na rynku pracy – podkreślił pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik, który w środę w Łodzi wziął udział w konferencji "(Nie)pełnosprawni na rynku pracy".

Konferencja "(Nie)pełnosprawni na rynku pracy"

Wiceminister rodziny i polityki społecznej uczestniczył w środę w organizowanej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (ŁSSE) po raz dziesiąty konferencji "(Nie)pełnosprawni na rynku pracy", poświęconej zagadnieniom aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Jak podkreślił Wdówik, wydarzenie skupiające osoby z niepełnoprawnościami, pracodawców, przedstawicieli uczelni wyższych oraz instytucji jest bardzo ważne dla poprawy sytuacji takich osób na rynku pracy.

"Dziś mówimy o zatrudnieniu, i mamy dane, z których wynika, że osoby z niepełnosprawnościami posiadające wykształcenie wyższe mają wielokrotnie łatwiejszy start na rynku pracy. Wskaźnik zatrudnienia w tej grupie zatrudnieniowej wynosi 70 proc. wśród osób niepełnosprawnych, podczas gdy z grupy osób z wykształceniem zawodowym wynosi on ok. 10 proc. To pokazuje, jak bardzo kluczowy jest dostęp do edukacji na poziomie wyższym" – zaznaczył na briefingu poprzedzającym rozpoczęcie konferencji.

Polska w "ogonie" Europy

Pełnomocnik rządu przyznał, że w ostatnich czterech latach ogólne zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami wzrosło w kraju z 28 do 32 proc., ale – jak przyznał – Polska pod tym względem jest nadal "w ogonie" Europy.

"Tendencję mamy pozytywną, ale jest przed nami to ogromne wyzwanie, jakim jest reforma wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy. W tej chwili mamy model, który wspiera pracodawcę, nie wspiera osoby niepełnosprawnej. W trudnym czasie pandemii i wojny na Ukrainie nie chcieliśmy dokładać rynkowi pracy dodatkowych wyzwań, ale ufam, że nowy rząd potraktuje tę sprawę priorytetowo" – tłumaczył Wdówik.

Dodał, że w przyjętej przez rząd w 2021 r. strategii wskazano zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami na poziomie 40 proc. w 2030 roku. "Mamy ciągłe braki na rynku pracy i jedyną przeszkodą w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest mentalności i stereotypy, które nas blokują. Bo osoby z niepełnosprawnościami – i to pokazują badania - są pracownikami znacznie bardziej lojalnymi" – przekonywał wiceminister.

Doradczyni prezydenta RP Paulina Malinowska-Kowalczyk zwróciła uwagę, że średnia zatrudnienia w UE osób z niepełnosprawnościami wynosi ok. 50 proc. Zaznaczyła, że kwestia polityki wyrównywania szans na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami powinna być sprawą ponad podziałami politycznymi, bez względu na to, kto będzie stał na czele przyszłego rządu.

"To kwestia, która jest przed nami. Cieszę się, że władze uniwersyteckie zajmują się sprawą aktywizacji zawodowej takich osób, bo wszelkie dane wskazują, że edukacja i właściwe wykształcenie wyższe to najlepsza przepustka do otwartego rynku pracy" – powiedziała.

Prezes organizującej konferencję Fundacji Łódź Akademicka Hubert Gęsiarz wskazał, że na rynku pracy jest duża przestrzeń, by zwiększyć wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. "Ta konferencja jest platformą dyskusji, w jaki sposób dojść do wskaźnika zatrudnialności z krajów skandynawskich czy Europy Zachodniej. Na pewno zaangażowanie środowiska uczelni akademickich jest jednym z takich pomysłów" – tłumaczył.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą zdobyć pracę marzeń

W opinii prorektora ds. kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Tomasza Kostki, konferencja – której uczelnia jest współorganizatorem – ma na celu pokazanie młodym ludziom z niepełnosprawnościami, że realizacja ich marzeń o wykształceniu i zdobyciu zawodu jest możliwa.

Z kolei prezes ŁSSE Marek Michalik przyznał, że Strefa jednoczy przedsiębiorców i może aktywnie włączyć się w aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami. "Zachęcamy do tego, żeby firmy, które z nami współpracują, także korzystały z tego rynku pracy, bo jest on nadal niewykorzystany" – dodał.

Celem organizowanej od 10 lat konferencji "(Nie)pełnosprawni na rynku pracy" jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami bezpośredniego spotkania z pracodawcami oraz dostępu do udziału w działaniach, które zwiększą ich szansę na znalezienie właściwej dla siebie pracy, praktyki czy stażu. Towarzyszy jej również zjazd pełnomocników uczelni wyższych ds. osób niepełnosprawnych oraz Akademickie Targi Pracy Osób Niepełnosprawnych.