Zysk Orlenu w III kwartale 2023 r. wyniósł prawie 3,46 mld zł. Narastająco zysk spółki po trzech kwartałach br. przekroczył 17,1 mld zł – podał koncern we wtorkowym raporcie finansowym.

Zysk Orlenu w III kw. 2023 r. wyniósł prawie 3,46 mld zł, a przychody ze sprzedaży sięgnęły 75,4 mld zł, zaś koszt własny sprzedaży wyniósł prawie 63,6 mld zł. Zysk operacyjny EBIDTA według LIFO wyniósł w tym okresie 8,2 mld zł - podano w komunikacie Grupy Orlen.

Narastający zysk Orlenu po trzech kwartałach 2023 r. wyniósł przeszło 17,1 mld zł. Przychody ze sprzedaży sięgnęły ponad 260,3 mld zł, zaś koszt własny sprzedaży przekroczył 221,1 mld zł. Narastająco po dziewięciu miesiącach br. zysk operacyjny koncernu wyniósł 34 mld zł.

„Wyniki, które osiągnęliśmy w trzech kwartałach tego roku są zgodne z perspektywą wzrostu wyniku założoną w strategii i pokazują, że właściwie określiliśmy i realizujemy przyjęte kierunki rozwoju. Podjęliśmy decyzję o wejściu na nowe rynki i to przynosi wymierne efekty. Dzięki przeprowadzonym fuzjom zanotowaliśmy bardzo duży wzrost wolumenów sprzedaży detalicznej, przede wszystkim w Czechach, z których zaopatrujemy w paliwo nasze nowe stacje na Węgrzech i Słowacji” – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Orlenu Daniel Obajtek.

"Tylko w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku przeznaczyliśmy na inwestycje ponad 20 miliardów złotych" - poinformował Obajtek. Zaznaczył, że to rekordowa kwota, która do końca czwartego kwartału jeszcze znacząco się zwiększy.

Zgodnie z komunikatem obszar petrochemii obciążył wynik trzeciego kwartału br. ze względu na niższy popyt na tego typu produkty. Orlen zwiększał wolumeny sprzedaży w obszarze sprzedaży detalicznej, które tylko na rynku polskim wzrosły o 9 proc. (r/r). Podkreślono, że koncern utrzymał wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie.

"Przeznaczając miliardy złotych na inwestycje koncern obniżył jednocześnie w trzecim kwartale br. zadłużenie o (-) 6,1 mld zł (r/r), a stosunek długu netto do wyniku operacyjnego EBITDA kształtował się na poziomie (-) 0,08x. W efekcie skutecznie zrealizowanych połączeń z Grupą LOTOS i PGNiG oraz mocnych fundamentów finansowych ORLEN utrzymał najwyższe w historii oceny ratingowe – A3 przyznaną przez Agencję Moody’s Investors Service i „BBB+” przyznaną przez Agencję Fitch Ratings" - poinformowano.

Według informacji Grupy, segment rafinerii wypracował zysk EBITDA LIFO w wysokości 1,9 mld zł, z czego 221 mln zł to wynik przejętej Grupy Lotos. Wyjaśniono, że na rezultat osiągnięty przez ten obszar wpłynęło negatywnie otoczenie makroekonomiczne, w tym: zmiana struktury przerabianych rop, związana z odejściem od rosyjskiego surowca, co przełożyło się na spadek dyferencjału o (-) 8,4 USD/bbl (r/r), ujemny wypływ transakcji zabezpieczających oraz umocnienie złotówki względem dolara. Rafinerie Grupy ORLEN pracowały na 94 proc. mocy, przerabiając 10 mt ropy. Koncern odnotował spadek sprzedaży o (-) 2 proc. (r/r), przy wyższej sprzedaży benzyny o 10 proc. oraz paliwa lotniczego JET o 19 proc., natomiast niższej oleju napędowego o (-) 5 proc., LPG o (-) 1 proc. oraz COO o (-) 11 proc. W Polsce sprzedaż była niższa o (-) 7 proc., w Czechach o (-) 18 proc., a na (-) Litwie o 37 proc.

"Grupa Orlen przeznaczy w tym roku blisko 14 mld zł na zamrożenie cen gazu m.in. dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych. Z tego m.in. względu segment wydobycie w trzecim kwartale br. zanotował wynik w wysokości (-) 212 mln zł. Istotny wpływ miały na niego także spadki cen węglowodorów, w tym gazu o ponad (-) 80 proc. (r/r) oraz ropy o (-) 14 proc. (r/r). Średnia produkcja ropy i gazu w trzecim kwartale, głównie w Polsce i Norwegii, wyniosła ok. 155 tys. boe/d." - wskazano w komunikacie.

Wyjaśniono, że z uwagi na niekorzystne otoczenie makroekonomiczne, w tym niższy popyt na produkty petrochemiczne, segment petrochemii w trzecim kwartale br. osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie (-) 136 mln zł. Koncern spodziewa się jednak, że - zgodnie z prognozami - do 2030 roku, wartość rynku petrochemikaliów i tworzyw sztucznych będzie rosła wraz z cyklami wzrostu gospodarczego, dlatego kontynuowane są inwestycje w rozwój aktywów w tym segmencie, w szczególności w obszarze nowoczesnej petrochemii, w tym recyklingu.

Segment energetyki w trzecim kwartale 2023 roku wypracował EBITDA w wysokości ponad 1,3 mld zł, z czego 837 mln zł to wynik przejętej Grupy Energa i Grupy PGNiG. W tym czasie ponad 60 proc. energii zostało wyprodukowane z odnawialnych źródeł oraz w jednostkach zasilanych gazem.

Segment detaliczny osiągnął w trzecim kwartale 2023 roku wynik EBITDA na poziomie 601 mln zł. "Było to możliwe dzięki wzrostowi sprzedaży w tym okresie o 10 proc., w tym sprzedaż benzyny o 9 proc., oleju napędowego o 12 proc., a LPG o 4 proc. Najwyższy wzrost sprzedaży odnotowano w Czechach – o 61 proc., w Polsce o 9 proc. i na Litwie o 6 proc., przy spadku w Niemczech o (-) 4 proc." - wskazano.

Sieć detaliczna Grupy Orlen wzrosła o 255 stacji (r/r) do 3153, głównie w Polsce, na Węgrzech i Słowacji, w efekcie realizacji środków zaradczych w ramach przejęcia Grupy Lotos, dodatkowo na Słowacji w wyniku uruchomienia i rebrandingu samoobsługowych stacji przejętych od lokalnej sieci oraz w Niemczech w efekcie uruchomienia stacji samoobsługowych przejętych od OMV. Koncern uzyskał także zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie 266 stacji w Austrii i obecnie finalizuje tę transakcję.

O 273 wzrosła także (r/r) liczba punktów sprzedaży pozapaliwowej, których jest już 2596, w tym: 1912 w Polsce, 342 w Czechach, 190 w Niemczech, 72 na Węgrzech, 49 na Słowacji i 30 na Litwie. Dodano, że Orlen dynamicznie rozwija również sieć stacji tankowania paliw alternatywnych obecnie jest ich 701, w tym: 532 w Polsce, 142 w Czechach, 18 w Niemczech i 9 na Węgrzech.

"W efekcie połączenia z Grupą PGNiG segment gazu zanotował w trzecim kwartale wynik EBITDA na poziomie 5,2 mld zł. Import gazu do Polski wyniósł w tym czasie 43,8 TWh, w tym 41 proc. stanowiło LNG" - poinformowano.

Zgodnie z ubiegłorocznymi danymi, w trzecim kwartale 2022 r. EBITDA LIFO Grupy Orlen wyniosła 11,68 mld zł. Z uwzględnieniem rozpoznania zysku z tytułu okazyjnego nabycia grupy Lotos w wysokości 5,92 mld zł EBITDA LIFO grupy Orlen wyniosła 17,55 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 73 mld zł, a zysk jednostki dominującej wyniósł 12,7 mld zł.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który ma m.in. siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, w Niemczech, w Czechach oraz na Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Posiada również rozbudowany segment petrochemiczny i segment wydobywczy węglowodorów.

Grupa Orlen prowadzi również inwestycje związane z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR. (PAP)

mmu/ amac/