W nadchodzącym roku zarówno funkcjonariusze, jak i pracownicy Służby Więziennej otrzymają podwyżkę uposażeń w wysokości 12,3 proc. Ponadto, o co najmniej 100 milionów złotych zwiększony zostanie budżet Służby Więziennej na 2024 rok - poinformowało w środę Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało w środę, że 10 października pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości, którego reprezentował wiceminister Michał Woś, a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, zostało zawarte porozumienie. Związek reprezentował Przewodniczący Zarządu Głównego Czesław Tuła.

"Odpowiednie funkcjonowanie Służby Więziennej ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w Polsce. Porozumienie zostało wypracowane w oparciu o postulaty NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa z 15 września bieżącego roku. Ma na celu poprawę warunków pracy i płacy funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej" - podało MS.

Podkreśliło, że podpisany dokument realizuje postulat związku, by warunki przyznawania świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy Służby Więziennej były ustalane w oparciu o zasadę równego traktowania w służbach mundurowych.

"Zgodnie z jego zapisami, w nadchodzącym roku zarówno funkcjonariusze, jak i pracownicy Służby Więziennej otrzymają podwyżkę uposażeń w wysokości 12,3 proc. Ponadto, o co najmniej 100 milionów złotych zwiększony zostanie budżet Służby Więziennej na 2024 rok" - poinformowało MS.

Środki te mają zostać przeznaczone na m.in. na dofinansowanie wypłaty za wypracowane ponadnormatywne godziny oraz świadczenia motywacyjne. Mają one zachęcić funkcjonariuszy do jak najdłuższej służby, a także zahamować odpływ doświadczonej kadry. W aneksie zapowiedziano także opracowanie projektu nowelizacji rozporządzenia dotyczącego ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby.(PAP)

Autorka: Aleksandra Kuźniar

akuz/ mark/