57 proc. Polaków popiera działania stopujące nielegalną imigrację, w tym 37 proc. opowiada się za odsyłaniem imigrantów z powrotem do krajów, z których przybyli. Działania związane z pozwoleniem na pobyt nielegalnych imigrantów popiera 17 proc. badanych - wynika z sondażu zrealizowanego przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl.

Respondenci odpowiadali na pytanie "co Pani/Pana zdaniem należy zrobić z imigrantami, którzy docierają z Afryki do Europy, np. na włoską wyspę Lampedusa"?

Jak wynika z badania pracowni Social Changes, zrealizowanego na zlecenie portalu wPolityce.pl, 57 proc. badanych wybrało jedną z dwóch odpowiedzi - "nie zezwalać na pobyt i odsyłać z powrotem do krajów, z których przybyli" (37 proc.), "nie dopuszczać do przekraczania granic Unii Europejskiej" (20 proc.).

W opinii 17 proc. badanych imigrantom "należy zezwalać na pobyt, ale tylko na terenie kraju, do którego przybyli" (4 proc.) lub "zezwalać na pobyt i rozdzielać pomiędzy kraje członkowskie Unii Europejskiej" (13 proc.). Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 26 proc. respondentów.

Największe poparcie dla dwóch pierwszych odpowiedzi odnośnie braku zezwolenia na pobyt, odsyłania nielegalnych imigrantów z powrotem oraz nie dopuszczania do przekraczania granic jest wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości (83 proc.), następnie Konfederacji (76 proc.), Polski 2050 (55 proc.) i Koalicji Obywatelskiej (44 proc.).

Z kolei działania związane z pozwoleniem na pobyt dla nielegalnych imigrantów największe poparcie znajdują wśród wyborców KO (30 proc.), Polski 2050 (27 proc.), Konfederacji (12 proc.) i PiS (8 proc.).

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 22 do 25 września 2023 roku na panelu internetowym na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1052 osób.). (PAP)

Autor: Adrian Kowarzyk

amk/ ok/