Senat w czwartek, po godz. 10 wznowił obrady. Senatorowie zajmą się m.in. raportem końcowym z prac Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych.

Porządek obrad uzupełniono ponadto o punkt dotyczący powołania senackiej komisji nadzwyczajnej ds. zbadania wpływów rosyjskich na decyzje organów władzy publicznej w Polsce.

Posiedzenie zakończy się blokiem głosowań. (PAP)

ktl/ par/