W czwartek Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo oświatowe, tzw. Chrońmy dzieci. Ma ona na celu wzmocnienie pozycji i głosu rodziców oraz ich przedstawicieli w szkolnej radzie rodziców w zakresie sprzeciwiania się niepożądanym treściom kierowanym do ich dzieci przez stowarzyszenia lub inne organizacje, prowadzące działalność m.in. w szkołach.

Za uchwaleniem nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, tzw. Chrońmy dzieci głosowało 243 posłów. Przeciw było 202. Wstrzymało się od głosu 2 posłów.

Wcześniej Sejm odrzucił cztery poprawki zgłoszone przez Lewicę, miały one na celu m.in. zdefiniowanie pojęcia seksualizacji w ustawie oraz zrównanie praw i obowiązków Kościołów lub innych związków wyznaniowych, stowarzyszeń i organizacji, które mają zamiar podjąć działalność edukacyjną w szkołach.

Przyjęta została poprawka, której wnioskodawcą był Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Rozszerza ona przepisy ustawy mówiące o obowiązkach podmiotów zamierzających podjąć działalność w szkole lub placówce o przedszkola prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt ustawy dotyczy zmian w zakresie działalności prowadzonej przez stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki. W projekcie przewidziano wyłączenie możliwości działania stowarzyszeń i organizacji, które chcą na terenie przedszkoli i szkół podstawowych "promować zagadnienia związane z seksualizacją dzieci".

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano m.in., że ma ona na celu wzmocnienie pozycji i głosu rodziców oraz ich przedstawicieli w szkolnej radzie rodziców w zakresie sprzeciwiania się niepożądanym treściom kierowanym do ich dzieci przez stowarzyszenia lub inne organizacje, prowadzące działalność m.in. w szkołach.

Projekt ustawy poparła marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która 24 marca zorganizowała w Sejmie spotkanie pod hasłem "Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców" z ponad 70 organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą dzieciom i rodzicom.(PAP)

Autor: Magdalena Gronek

mgw/ mhr/