Sejm odrzucił w czwartek większość poprawek Senatu do ustawy wprowadzającej zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny, tzw. energetyków, osobom do 18. roku życia, zakaz sprzedaży w placówkach oświatowych i w automatach.

Chodzi o nowelizację ustawy o zdrowiu publicznym i niektórych innych ustaw.

Sejm nie poparł propozycji Senatu, by napoje energetyczne mogłyby być sprzedawane w automatach w określonych miejscach, niedostępnych dla osób poniżej 18. roku życia, np. w szkołach dla dorosłych, szkołach policealnych, jednostkach systemu szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstwach.

Sejm nie poparł również propozycji, że dla oznaczenia opakowań napoju energetycznego można będzie użyć równoznacznego określenia np. "napój energetyzujący".

Posłowie nie poparli też poprawki mówiącej, że produkcja lub importowanie napojów energetycznych niespełniających wymogów ustawowych w zakresie obowiązku oznaczenia opakowania jednostkowego będzie zagrożone wyłącznie grzywną do 200 tys. złotych. Wcześniej zakładano, może to być także kara ograniczenia wolności, albo obie te kary łącznie.

Sejm ponadto odrzucił poprawki zakładające, że zakaz sprzedaży napojów energetycznych nie dotyczy napojów wyprodukowanych lub importowanych przed dniem wejścia w życie ustawy - o ile ich sprzedaż nastąpi w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizowanych przepisów. Ta poprawka przesądza, że po upływie tego terminu napoje energetyczne, które nie będą spełniały wymogów ustawowych w zakresie ich oznaczenia będą musiałby być wycofane ze sprzedaży.

Sejm odrzucił też poprawkę zmierzającą do wydłużenia vacatio legis z 1 stycznia 2024 r. do 1 lipca 2024 r. przepisów dotyczących zakazu sprzedaży i oznaczania produktów.

Sejm opowiedział się natomiast za poprawką eliminującą obowiązek umieszczania na jednostkowym opakowaniu napoju energetycznego informacji w ramce zajmującej co najmniej 1/10 powierzchni opakowania.(PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl, Bartłomiej Figaj

ktl/ bf/ mhr/