Przepisy umożliwiające korzystanie przez przedsiębiorców z Małego ZUS Plus po 1 sierpnia przez kolejny rok ukazały się już w Dzienniku Ustaw. Według szacunków Ministerstwa Rozwoju i Technologii, z przedłużonego Małego ZUS Plus w tym roku skorzysta 66,4 tys. przedsiębiorców, w 2024 r. 142,3 tys.

Regulacja dotycząca przedłużenia Małego ZUS Plus znalazła się w ustawie o świadczeniu wspierającym.

Mały ZUS Plus (MZ+) to ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne. Z wydłużonego okresu obowiązywania Małego ZUS Plus będą mogli skorzystać ci z nich, którzy przynajmniej w jednym miesiącu w 2023 r. korzystali z ulgi. Ważne: Mały ZUS Plus nie obejmuje składki zdrowotnej.

Obecnie z Małego ZUS Plus mogą skorzystać przedsiębiorcy maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia firmy, o ile m.in. .roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 tys. zł, w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni.

Od 1 sierpnia okres korzystania z ulgi zostanie wydłużony o kolejne 12 miesięcy, dzięki czemu właściciele firm będą mogli skorzystać z rozwiązana łącznie przez 48 miesięcy.

Aby skorzystać z dodatkowej ulgi:

- podstawa wymiaru składek na MZ+ nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok,

- nie może być też niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

W grudniu 2022 r. z Małego ZUS Plus skorzystało 235,7 tys. przedsiębiorców.

(ISBnews)