Rośnie liczba ugód sądowych w sprawach kredytów CHF, utrzymuje się też wysoka dynamika ugód pozasądowych, poinformował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.

"Rośnie liczba ugód sądowych. Od stycznia do końca maja zawarto ponad 700 ugód sądowych, podczas gdy w całym ubiegłym roku zawarto 942 takie ugody. Tylko w ciągu kwietnia i maja zawarto około 400 ugód" - powiedział Białek podczas telekonferencji z dziennikarzami.

Dodał, że utrzymuje się również wysoka dynamika ugód pozasądowych. Zastrzegając, że nie ma jeszcze pełnych danych na koniec drugiego kwartału, poinformował, że 5 z 11 raportujących banków zawarło już 70 tys. ugód.

"Dynamika nie spada, klienci negocjują z bankami" - stwierdził prezes.

"Nie zaobserwowaliśmy też skokowego wzrostu dynamiki napływających pozwów [w związku z kredytami CHF] po orzeczeniu TSUE. Nie widzimy również znaczącego wzrostu wniosków do banków o wydania zaświadczeń, które są potrzebne do wejścia na drogę sądową" - dodał Białek.

Zaznaczył, że próby wzruszenia zawartych już ugód są zjawiskiem marginalnym - dotychczas miało miejsce "nie więcej niż 10" takich przypadków.

(ISBnews)