Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. zostanie zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, czyli o ustawowe minimum - wynika z informacji zamieszczonej w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczono informację o projekcie rozporządzenia rządu w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2024 r.

W informacji wskazano, że przyszłoroczny wskaźnik zostanie zwiększony o minimum ustawowe, czyli o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Taką propozycję przyjęto też na posiedzeniu Rady Ministrów 13 czerwca 2023 r.

Podczas czerwcowej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu minister rodziny Marlena Maląg poinformowała, że zgodnie z szacunkami w 2024 r. emerytury i renty wzrosną o co najmniej 12,3 proc.

"Na Radzie Ministrów przyjęliśmy założenia do waloryzacji przyszłorocznych rent i emerytur. Waloryzacja jest przewidywana na poziomie 12,3 proc. Cały jej koszt, łącznie z waloryzacją trzynastej i czternastej emerytury wyniesie ponad 43 mld zł" – przekazała minister Maląg.

Zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, w części dotyczącej realnego wzrostu płac, jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego (RDS). Podczas posiedzenia rady 10 lipca 2023 r. nie wypracowano jednak wspólnego stanowiska w tym zakresie.

W razie nieuzgodnienia wspólnego stanowiska w ramach RDS Rada Ministrów ma obowiązek określić w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji, w drodze rozporządzenia, wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji, biorąc pod uwagę informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, w tym wielkość wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny.

Obecnie najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne wynoszą 1588,44 zł brutto. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 1191,33 zł brutto. Wskaźnik tegorocznej waloryzacji to 14,8 proc.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ joz/