Do 18 lipca br. Naczelny Sąd Administracyjny odroczył posiedzenie ws. zażaleń na wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla dla kopalni w Turowie po 2026 r. - poinformował PAP wydział informacji NSA.

Pierwotnie to niejawne posiedzenie wyznaczone było na poniedziałek, jednak sąd je odroczył - jak poinformowano - na wniosek jednego z uczestników sprawy.

"Powodem odroczenia był fakt nieupłynięcia terminu dla jednego z uczestników do wniesienia odpowiedzi na zażalenia" - przekazał wydział informacji NSA. Jak dodał, "nowy termin posiedzenia niejawnego w sprawie został wyznaczony na dzień 18 lipca br.".

Chodzi o zażalenia na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 31 maja br. Sąd ten wówczas wstrzymał - do czasu rozpoznania właściwej skargi - wykonanie decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla dla kopalni w Turowie po 2026 r.

Sprawa dotyczy decyzji GDOŚ z 30 września 2022 r. określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia: "Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów, realizowanego w gminie Bogatynia". Skargę na decyzję środowiskową złożyły m.in. Fundacja Frank Bold, Greenpeace oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA.

"W ocenie sądu zaistniały przesłanki do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji z uwagi na możliwość powstania nieodwracalnych szkód w środowisku" - informował na początku czerwca WSA. Rzeczniczka WSA podawała wówczas też, że wydane przez WSA postanowienie z 31 maja br. nie wstrzymuje pracy kopalni Turów.

Tamto postanowienie było nieprawomocne i wpłynęły na nie trzy zażalenia. W pierwszej połowie czerwca informowano o złożeniu takich zażaleń przez GDOŚ i PGE GiEK.

Wtedy też o przystąpieniu do tej sprawy przed sądem administracyjnym i skierowaniu własnego zażalenia informowała Prokuratura Krajowa. Zdaniem PK, m.in. sąd nie wyjaśnił, "jakie konkretne zdarzenia czy okoliczności spowodują trudne, a nawet nieodwracalne szkody w środowisku i nieodwracalne uszczerbki w mieniu". Ponadto - według PK - WSA poprzestał "w zasadzie na powieleniu argumentów zaprezentowanych przez wnioskujących o wstrzymanie wykonania decyzji".

Właśnie tymi trzema zażaleniami zajmuje się obecnie NSA i ma podjąć decyzję w ich sprawie 18 lipca.

Tymczasem w drugiej połowie czerwca WSA informował, że właściwa skarga na decyzję środowiskową - w związku z którą wydano postanowienie o wstrzymaniu wykonania tej decyzji - ma zostać rozpoznana przez ten sąd 31 sierpnia br.

Zaskarżona decyzja GDOŚ częściowo uchylała, a częściowo utrzymywała w mocy decyzję z 21 stycznia 2020 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego +Turów+". (PAP)

autor: Marcin Jabłoński

mja/ mrr/