W środę sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła rządowy projekt ustawy wprowadzający od 2024 roku świadczenie 800 plus. Komisja odrzuciła dwie poprawki zgłoszone do projektu przez Lewicę.

Na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w Sejmie odbyło się w środę I czytanie projektu nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dot. podniesienia od 1 stycznia 2024 r. świadczenia 500 plus do 800 plus. W obradach wzięła udział minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg oraz wiceszefowa MRiPS Barbara Socha.

Dwie poprawki do projektu złożył klub Lewicy. Zakładały wprowadzenie świadczenia od 1 sierpnia 2023 r. oraz automatyczną waloryzację świadczenia 800 plus. "Na projekt waloryzacji tego świadczenia rodzice czekali siedem lat. Nie ma powodu, żeby czekać ani chwili dłużej" - uzasadniła posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Maląg zwróciła się do Lewicy o to, aby nie przyłączali się do programów Prawa i Sprawiedliwości. "Nie musimy łączyć się z państwem, przyjmując poprawki. Państwo mieliście swoje pięć minut, wtedy nie było was stać na to, bo rodzina nie była dla was ważna" - oceniła.

Posłowie odrzucili obie poprawki Lewicy tą samą liczbą głosów. Przeciw było 19 posłów, za — ośmiu.

Projekt ustawy podwyższający świadczenie tzw. 500+ do poziomu 800 zł na dziecko został jednogłośnie przyjęty przez członków komisji, teraz trafi na obrady plenarne Sejmu. Według wstępnego harmonogramu najbliższego posiedzenia Izby Niższej, posłowie zajmą się projektem w czwartek, 6 lipca wieczorem.

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zakłada wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej. (PAP)

Autorka: Delfina Al Shehabi

del/ ann/