Likwidacja socjalu dla imigrantów, obowiązek nauki języka polskiego, wsparcie repatriacji Polaków z całego świata - wyliczał w środę lider Konfederacji Krzysztof Bosak prezentując 12. punktowy pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej.

"Konfederacja odnosząc się do toczącej się debaty przed referendum migracyjnym przedstawia swój pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej" - powiedział w środę podczas konferencji prasowej lider Konfederacji Krzysztof Bosak. Polityk przedstawił proponowany przez jego ugrupowanie 12. punktowy pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej.

1. Likwidacja socjalu dla imigrantów - likwidacja przywilejów socjalnych, demograficznych, emerytalnych i preferencji w dostępie do usług publicznych dla cudzoziemców.

2. Jak najszybszy powrót uchodźców - likwidacja zachęt do osiedlania się w Polsce i uchylenie automatycznego przedłużenie prawa pobytu po ustaniu sytuacji zagrożenia ich życia.

3. Limit napływu migrantów - przywrócenie kontroli nad tym napływem, ustalenie rocznego limitu pozwoleń na wjazd z konkretnych krajów oraz wstrzymanie napływu muzułmanów.

4. Dekoncentracja migracji - wprowadzenie maksymalnych pułapów procentowych imigrantów na jednostkę samorządu terytorialnego.

5. Procedury gwarantujące bezpieczeństwo - wprowadzenie ściślejszej weryfikacji imigrantów i likwidacja skróconych procedur imigracyjnych.

6. Zasada "zero tolerancji" - natychmiastowe wydalenie z kraju imigrantów nielegalnie zatrudnionych oraz łamiących prawo.

7. Delegalizacja szariatu - zakaz stosowania "barbarzyńskich praktyk szariatu" na terytorium Polski oraz finansowania islamu z zagranicy.

8. Zakończenie umiędzynaradawiania szkół wyższych - wprowadzenie m.in. pierwszeństwa w przyjmowaniu na uczelnie publiczne i do akademików polskich obywateli.

9. Ochrona języka polskiego - wzmocnienie ochrony prawnej języka polskiego w sferze publicznej i uznanie go za jedyny język urzędowy w Polsce.

10. Presja integracyjno-asymilacyjna - wprowadzenie obowiązku opanowania języka polskiego w dwa lata jako warunek przedłużenia prawa pobytu.

11. Obywatelstwo wyróżnieniem - wprowadzenie dziesięcioletniego moratorium na przyznawanie obywatelstwa.

12. Powroty Polaków - wspieranie powrotów z Zachodu i repatriacji Polaków z całego świata. (PAP)

Autor: Adrian Kowarzyk

amk/ godl/