Czerwcowe orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oznaczają, że banki będą musiały stworzyć dodatkowe rezerwy, aby poradzić sobie z potencjalnymi stratami, ocenia Fitch Ratings. Według agencji, proces ten prawdopodobnie zostanie rozłożony w czasie, zmniejszając ryzyko naruszenia wymogów kapitałowych przez niektóre instytucje.

"Polskie banki zachowują wysoką płynność i komfortową pozycję kapitałową (współczynnik kapitału Tier 1 wyniósł 18,4% na koniec I kw. 2023 r.). Jakość aktywów była zasadniczo stabilna, a wskaźnik kredytów zagrożonych wyniósł 5,4% na koniec I kw. 23 r., przy jedynie niewielkim ryzyku pogorszenia, ponieważ warunki makroekonomiczne będą się stopniowo poprawiać. Akcja kredytowa gwałtownie spowolniła w II połowie 2022 r. i nadal kurczyła się w ujęciu rocznym w 2023 r., ale wydaje się, że cykl osiągnął swoje minimum, a nawet popyt na kredyty hipoteczne wydaje się poprawiać" - czytamy w komunikacie.

Niemniej jednak, sektor nadal boryka się z wyzwaniami regulacyjnymi i kwestiami związanymi z kredytami walutowymi, podkreśliła agencja.

"W czerwcu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał szereg orzeczeń, które faworyzowały roszczenia klientów. Chociaż orzeczenia te były oczekiwane, oznacza to, że banki będą musiały stworzyć dodatkowe rezerwy, aby poradzić sobie z potencjalnymi stratami. Prawdopodobnie proces ten zostanie rozłożony w czasie, zmniejszając ryzyko naruszenia wymogów kapitałowych przez niektóre instytucje" - czytamy dalej.

15 czerwca przed TSUE zapadł wyrok w sprawie C-520/21 dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF, który uznaje, że prawo Unii Europejskiej nie pozwala bankom na uzyskanie tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu, ale już nie stoi na przeszkodzie, aby konsumenci uzyskali od banków wynagrodzenie za to, że bank korzystał z wpłaconych przez nich pieniędzy.

Tego samego dnia TSUE uznał, że odmowa zawieszenia przez sąd spłaty rat kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF może naruszać prawo Unii. Sprawa - zainicjowana pytaniem prejudycjalnym Sądu Okręgowego w Warszawie - dotyczyła wykładni dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich w kontekście stosowania środków tymczasowych polegających na zawieszeniu spłaty kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF.

(ISBnews)