Budujemy szkołę przyszłości już dziś. Oprócz rekordowych nakładów na rozbudowę infrastruktury kontynuujemy największą w historii inwestycję w edukację – napisał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w liście z okazji zakończenia roku szkolnego 2022/2023.

"Rok szkolny 2022/2023 był dla polskiej oświaty czasem szczególnym. Nie tylko ze względu na istotne zmiany systemowe, ale także z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika" – napisał szef MEiN.

Dodał, że niebywała wiedza, ciekawość, pasja, odwaga, kreatywność i pracowitość – pozwoliły temu genialnemu astronomowi przekroczyć granice niemożliwego.

"Wiekopomne dzieło autora teorii heliocentrycznej i przyświecające mu ideały, a przede wszystkim budząca szacunek wszechstronność zainteresowań oraz osiągnięć naukowych, są dla nas inspiracją do tworzenia polskim uczniom odpowiednich warunków do wzmacniania tkwiącego w nich ogromnego potencjału" – podkreślił Czarnek.

"Dlatego też budujemy szkołę przyszłości już dziś. Oprócz rekordowych nakładów na rozbudowę infrastruktury kontynuujemy największą w historii inwestycję w edukację. Dzięki programowi Laboratoria Przyszłości mogliśmy wyposażyć wszystkie polskie szkoły w nowoczesny sprzęt do prowadzenia atrakcyjnych zajęć dydaktycznych. W mniejszych miejscowościach w całej Polsce otwieramy kolejne Małe Centra Nauki SOWA. Stawiamy na kształcenie kompetencji przyszłości takich, jak współpraca, krytyczne myślenie, kreatywność czy komunikacja. Promujemy naukę programowania i robotyki, wyrównujemy dostęp do nowoczesnych technologii. Trwa renesans rozwoju kształcenia umiejętności praktycznych także tych zawodowych, branżowych" – wskazał minister.

Zapowiedział, że wkrótce w całej Polsce powstanie 120 branżowych centrów umiejętności, łączących szkoły, przedstawicieli branż i uczelni, by skutecznie odpowiadać na potrzeby rynku pracy przyszłości, jak również teraźniejszości.

"Wprowadzamy innowacyjny przedmiot biznes i zarządzanie, by umożliwić uczniom swobodne poruszanie się oraz wykorzystanie w świecie ekonomii czy marketingu przedsiębiorczości i kreatywności, które charakteryzują polską młodzież. Jestem przekonany, że realizowane przez nas przedsięwzięcia to doskonały sposób na rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych dla funkcjonowania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości" – dodał szef MEiN.

Zastrzegł jednocześnie, że współczesna szkoła nie może się jednak obyć bez solidnej podstawy, jaką jest znajomość tradycji i historii naszego kraju.

"Z całego serca dziękuję nauczycielom gotowym wspólnie z MEiN zmieniać oblicze polskiej edukacji. To od Państwa codziennej pracy i zaangażowania zależy jakość edukacji. Doceniam, że z tak dużym zainteresowaniem korzystają Państwo z programu Poznaj Polskę. Razem stwarzamy dzieciom i młodzieży szansę na bezpośredni kontakt z miejscami, które trwale zapisały się w dziejach Rzeczypospolitej i wzmacniamy poczucie przynależności do małych ojczyzn. Dbamy o przygotowanie ludzi młodych do odpowiedzialnego udziału w życiu publicznym, o formowanie dojrzałych, a nadto świadomych postaw również poprzez – wprowadzony we wrześniu 2022 roku – przedmiot historia i teraźniejszość. Wychodzimy naprzeciw trendom edukacyjnym, organizując pokazy z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości" – podkreślił minister.

Zauważył, że "tak oto uczniowie nie tylko ugruntowują swoją wiedzę szkolną, lecz także doświadczają historii, przenosząc się do przeszłości. Jestem pewien, że pozostaje ona źródłem niezbywalnych wartości takich, jak patriotyzm, tożsamość czy wspólnota narodowa".

Jednocześnie – napisał – jednym z priorytetów MEiN jest troska o kondycję psychiczną i fizyczną dzieci i młodzieży.

"Stąd też zwiększenie dostępności specjalistów – psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych – w każdej polskiej szkole. Niezwykle ważna jest aktywność fizyczna i zdrowy styl życia. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się programy WF z AWF, czy Junior-Edu-Żywienie. Jest mi z tego powodu bardzo miło i za tę współpracę oraz Państwa proaktywną postawę serdecznie dziękuję. Nasze wspólne działania przynoszą znakomite efekty, dlatego będziemy kontynuować te nadzwyczajne, o niespotykanej dotąd skali, inwestycje w przedsięwzięcia mające na celu poprawę kondycji psychicznej i fizycznej uczniów" – zaakcentował Czarnek.

Szef MEiN życzył uczniom, "by nadchodzące wakacje – ale też dalsze etapy edukacji – stały się zachętą do pogłębiania zainteresowań, wzmacniania talentów i realizacji marzeń, a przede wszystkim sprzyjały odkrywaniu piękna świata". Podziękował też dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom i rodzicom za "wzorowe pełnienie misji, jaką bezsprzecznie jest kształcenie kolejnych pokoleń ludzi młodych". (PAP)

Autorka: Agata Zbieg

agz/ joz/