Sejm uchwał w piątek ustawę dającą prawo do emerytury na szczególnych zasadach nauczycielom, którzy podjęli pracę przed wprowadzeniem reformy emerytalnej z 1999 r. Ustawa wprowadza też zmiany m.in. w systemie szkolnictwa wyższego i instytutów naukowych.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 236 posłów, 39 było przeciw, 178 wstrzymało się od głosu.

Projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, Prawa oświatowego i innych ustaw, zmieniający 15 ustaw przygotowali posłowie PiS.

Zgodnie z nowelizacją, przejść na emeryturę na szczególnych zasadach, czyli w wieku niższym, niż ustawowy (60 lat u kobiet i 65 lat u mężczyzn), będą mogli - po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy - nauczyciele, którzy łącznie spełnią następujące warunki: rozpoczęli przed 1 stycznia 1999 r. pracę na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego, mają udokumentowany okres składkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat "pracy przy tablicy". Podstawę do obliczenia emerytury stażowej ma stanowić wysokość składek zewidencjonowanych na koncie nauczyciela, kapitału zakładowego oraz środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych zewidencjonowanych na subkoncie.

Do przejścia na emeryturę na szczególnych zasadach będą mogli przejść począwszy od: 1 września 2024 r. (nauczyciele urodzeni przed 1 września 1966 r.); 1 września 2025 r. (nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1966 r., a przed 1 września 1969 r.); 1 września 2026 r. (nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1969 r.). (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mir/