Inflacja konsumencka wyniosła 13% w ujęciu rocznym w maju 2023 r.

Inflacja konsumencka wyniosła 13% w ujęciu rocznym w maju 2023 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług pozostały bez zmian.

W ujęciu rocznym wzrost cen usług wyniósł 12,3%, a towarów sięgnął 13,3%. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny zarówno towarów, jak i usług utrzymały się na tym samym poziomie.

"W maju br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 0,5%) i zdrowia (o 1,9%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,13 pkt proc. i 0,11 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 4,3%) oraz rekreacji i kultury (o 0,5%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,4 pkt proc. i 0,03 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie żywności (o 18,9%) i mieszkania (o 15,3%) podniosły wskaźnik odpowiednio o 4,64 pkt proc. i 3,79 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 3,2%) obniżyły ten wskaźnik o 0,33 pkt proc.