Badanie przeprowadzone przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych ujawnia, że aż 87 proc. młodych Polaków oczekuje wyższej emerytury, niż prognozuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Warszawa, 12.06.2023 (ISBnews) - Wyższej emerytury, niż prognozuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), spodziewa się 87 proc. młodych Polaków, a 6 proc. aktywnie poszukuje wiedzy z tej dziedziny, wynika z badania przeprowadzonego przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Jednocześnie większość młodych dorosłych uważa, że instytucje finansowe powinny edukować w zakresie oszczędzania na emeryturę.

"Prognozowana przez ZUS stopa zastąpienia, czyli stosunek wysokości przyszłej emerytury do ostatniego wynagrodzenia, może wynieść w 2060 r. około 24,6 proc. Dzisiejsi młodzi dorośli są jednak optymistami w tym obszarze i aż 87 proc. z nich spodziewa się, że prognoza ZUS-u jest niedoszacowana. Połowa młodych dorosłych szacuje przyszłą stopę zastąpienia na co najmniej 68 proc., a niemal 30 proc. spodziewa się, że ich emerytura wypłacana z ZUS-u będzie co najmniej w takiej wysokości, jak ich ostatnie wynagrodzenie" - czytamy w komunikacie.

Równocześnie niemal 85 proc. młodych dorosłych spodziewa się, że przyszłe świadczenie emerytalne pozwoli im w najlepszym przypadku pokryć tylko podstawowe potrzeby lub nie wystarczy nawet na to. 12 proc. młodych dorosłych spodziewa się, że świadczenie z ZUS-u pozwoli im nie tylko zrealizować podstawowe potrzeby, ale też zabezpieczy dodatkowe wydatki, a 4 proc. badanych spodziewa się, że oprócz tego będzie mogło także oszczędzać środki ze świadczenia emerytalnego, podkreślono.

"Młodzi Polacy przeszacowują wysokość swojej przyszłej emerytury wypłacanej z ZUS-u, ale nawet ta przeszacowana wartość postrzegana jest przez nich jako niewystarczająca dla godnego życia. Jeśli spojrzeć na opisane powyżej wyniki z drugiej strony, to można dostrzec, że 70 proc. Polaków uznaje, iż ich emerytura będzie niższa niż wysokość ich ostatniej pensji" - powiedziała autorka badania Katarzyna Sekścińska z Uniwersytetu Warszawskiego, cytowana w materiale.

16 proc. młodych dorosłych zastanawia się nad tym, jak będzie wyglądać ich życie na emeryturze przynajmniej raz na trzy miesiące, a co dziesiąty nigdy o tym nie myślał. Stosunkowo nieduże zainteresowanie tematem systemu emerytalnego i oszczędzania na emeryturę wśród młodych ludzi może wynikać m.in. z tego, w jaki sposób postrzegają oni te zagadnienia. Około 53 proc. młodych dorosłych postrzega te tematy jako nudne, a 74 proc. także jako trudne, podkreślono.

"Wspominany brak zainteresowania tematem funkcjonowania w okresie emerytury przekłada się również na niski poziom zainteresowania emerytalnymi instrumentami finansowymi. Jedynie 6 proc. młodych dorosłych aktywnie poszukuje informacji na ten temat, a kolejne 41 proc. szuka informacji tylko czasem i są to specyficzne, wąskie informacje w odpowiedzi na to, że coś konkretnego ich zaciekawiło. Pozostałe 53 proc. młodych Polaków wie o instrumentach emerytalnych i o systemie emerytalnym tyle, ile przypadkiem usłyszy" - czytamy dalej.

Młodzi ludzie w kwestiach związanych z oszczędzaniem na emeryturę i tematami systemu emerytalnego w największym stopniu ufają własnej wiedzy i intuicji (65 proc.). Na drugim miejscu plasują się przyjaciele i rodzina (62%). Na następnym są eksperci, materiały edukacyjne i strony www instytucji finansowych, cieszące się zaufaniem na poziomie 58-57 proc.. Dalej są pracownicy instytucji finansowych i doradcy finansowi, którzy cieszą się o 5% mniejszym zaufaniem niż rodzina i przyjaciele. Na kolejnych miejscach znajdują się blogi tematyczne, artykuły w prasie, audycje radiowe i telewizyjne. Najmniejszym zaufaniem jako źródło wiedzy o instrumentach emerytalnych i systemie emerytalnym obdarzone są przez młodych Polaków rząd i administracja publiczna (40 proc.).

Zdaniem 79% młodych dorosłych, instytucje finansowe powinny edukować Polaków w zakresie systemu emerytalnego. Ponadto odpowiedzialność instytucji finansowych w tym zakresie Polacy szacują tak samo jak odpowiedzialność państwa, na poziomie 56 proc.. Większą odpowiedzialność Polacy przypisują sobie (62 proc.), ale już odpowiedzialność przypisana szkole jest na niższym, 51-proc. poziomie, zakończono.

"Badanie świadomości emerytalnej i postaw wobec systemu emerytalnego Polaków do 30 roku życia" na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych przeprowadziła dr Katarzyna Sekścińska na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Badanie zrealizowano w terminie: 25 kwietnia 2023 - 8 maja 2023 r., w metodologii CAWI na próbie 1108 dorosłych Polaków w wieku 18-30 lat (średnia 26 lat), próba reprezentatywna ogólnopolska, 53,6 proc. próby stanowiły kobiety, 46,2 proc. mężczyźni oraz 0,2 proc. osoby nieidentyfikujące się z żadną płcią.

(ISBnews)