Egzaminem z języka polskiego w poniedziałek o godz. 9.00 rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminów ósmoklasisty. We wtorek będzie egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego. Przystąpią do nich uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać ich w maju.

Z danych udostępnionych PAP przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że do egzaminu z języka polskiego ma przystąpić w sesji dodatkowej 3399 uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym 314 uczniów będących obywatelami Ukrainy. Do egzaminu z matematyki ma przystąpić 3481 uczniów, w tym 313 uczniów z Ukrainy.

Z danych przekazanych przez CKE wynika, że do egzaminu z języka angielskiego, najczęściej wybieranego przez uczniów języka obcego nowożytnego, w sesji dodatkowej ma przystąpić 3361 uczniów, w tym 240 z Ukrainy. Do egzaminu z języka niemieckiego – 95 uczniów, w tym 4 z Ukrainy, do egzaminu z języka rosyjskiego – 67 uczniów, w tym 52 z Ukrainy. Egzamin z języka hiszpańskiego ma zdawać 5 uczniów, a z języka francuskiego – 3 uczniów. Nikt w sesji dodatkowej nie będzie zdawał egzaminu z języka włoskiego.

Wszystkie egzaminy zdawane przez uczniów klas VIII podczas egzaminu ósmoklasisty są egzaminami pisemnymi.

Podobnie jak w ubiegłym roku i dwa lata temu egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – tak jak w ubiegłym roku – wprowadzono pewne dodatkowe dostosowania, np. czas na napisanie egzaminu z języka polskiego jest wydłużony, arkusz egzaminacyjny zawiera instrukcje, polecenia do zadań są przetłumaczone na język ukraiński, ale odpowiedzi na wszystkie pytania i wypracowaniu uczeń musi napisać po polsku.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty poznamy 3 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca br.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe, jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu ma zaś wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/