Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wzrośnie z kwoty 500 zł do 800 zł. - podano w informacji zamieszczonej w czwartek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Rząd planuje przyjąć projekt w tej sprawie do września.

W wykazie prac rządu poinformowano o pracach nad projektem nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Jak wskazano, wprowadzone w 2016 r. świadczenie wychowawcze "spotkało się z nadzwyczaj pozytywnym odbiorem, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że program Rodzina 500 plus adresowany jest do szerokiego kręgu uprawnionych".

W informacji podkreślono, że świadczenie to w wielu przypadkach jest kluczowe, zwłaszcza dla rodzin wielodzietnych, dla zapewnienia niezbędnej pomocy finansowej w wychowywaniu dzieci. Zaznaczono, że od czasu wprowadzenia świadczenia wychowawczego jego wysokość nie była zmieniana.

"Biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczno-gospodarczą, nadszedł czas, aby podnieść wysokość omawianego świadczenia. Proponuje się podniesienie od dnia 1 stycznia 2024 r. wysokości świadczenia wychowawczego z kwoty 500 zł do kwoty 800 zł" - podano.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2023 r. (lipiec, sierpień, wrzesień).

Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18. roku życia. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ mhr/