Nie ma obecnie uzasadnienia dla przywrócenia kontroli granicznych na wspólnej polsko-niemieckiej granicy - głosi oświadczenie ministrów spraw wewnętrznych Polski i Niemiec. Na tej granicy wzmocnione zostaną patrole polskich i niemieckich służb, będą też dodatkowe wspólne kontrole w pociągach.

Oświadczenie ministrów spraw wewnętrznych Polski i Niemiec zostało wydane po spotkaniu wiceszefa MSWiA Bartosza Grodeckiego i szefowej MSW Nancy Faeser w funkcjonującym na byłym przejściu granicznym w Świecku (Lubuskie) Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych Policyjnych i Celnych.

Podczas spotkania - jak podkreślono w oświadczeniu - ministrowie "omówili aktualny stan zagrożeń oraz perspektywy pogłębionej współpracy w zakresie bezpieczeństwa wobec zwiększonej skali nieregularnej migracji do UE, w celu wypracowania wspólnych rozwiązań dotyczących zwalczania presji migracyjnej zarówno na granicy zewnętrznej, jak i wewnętrznej UE, co ma przełożenie na dalsze właściwe funkcjonowanie strefy Schengen".

Ministrowie zwrócili uwagę na bardzo dobrą współpracę transgraniczną Policji Federalnej z polską Strażą Graniczną. W oświadczeniu poinformowano, że służby te porozumiały się w sprawie dalszego zacieśnienia współpracy w celu ograniczania wtórnej nieregularnej migracji. Chodzi o wzmocnienie wspólnych patroli i wspólnych kontroli w pociągach, zwiększenie wymiany informacji odnośnie do procedur śledczych, a także wzmocnienie kadrowe we wspólnych biurach. Dodatkowo Policja Federalna wzmocniła swoje patrole graniczne.

"Biorąc pod uwagę silne i skuteczne środki oraz wysoki poziom współpracy i zaufania między naszymi służbami granicznymi, nie ma obecnie uzasadnienia dla przywrócenia kontroli granicznych na wspólnej polsko-niemieckiej granicy" - oświadczyli ministrowie.

W oświadczeniu podkreślono też, że "istotnym elementem jest silna ochrona granic zewnętrznych, szczególnie wobec instrumentalizacji migracji, której Polska przeciwstawia się z zaangażowaniem i energią, ponosząc przy tym nakłady zarówno ludzkie, jak i finansowe, działając w celu ochrony bezpieczeństwa UE".

"Jesteśmy przekonani, że kwestię nieregularnej migracji do i przez Europę można rozwiązać jedynie wspólnie na poziomie europejskim" - stwierdzili ministrowie.

W ostatnim czasie o wprowadzenie tymczasowych kontroli na granicach z Polską, a także z Czechami, do minister Faeser apelowali ministrowie spraw wewnętrznych Brandenburgii i Saksonii ze względu na wzrost liczby nielegalnych wjazdów do Niemiec przez wschodnią granicę. Takie rozwiązanie odrzuca federalne MSW. Zdaniem niemieckiej minister taki środek ma zawsze "charakter ultima ratio (ostateczności)".(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska

agzi/ jann/