Sejmowa komisja spraw zagranicznych pozytywnie zaopiniowała w środę kandydatury Pawła Solocha oraz Pawła Czerwińskiego na ambasadorów odpowiednio: w Rumunii i w Chorwacji.

Kandydatów na nowych ambasadorów zarekomendował wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk; mówił przede wszystkim o życiorysach Solocha i Czerwińskiego.

Paweł Soloch podkreślał, że aktualnie najważniejszym kontekstem polsko-rumuńskiej współpracy pozostaje kwestia reakcji na rosyjską agresję na Ukrainę. "Jestem gotowy intensyfikować zabiegi na rzecz jak najszerszego wsparcia dla walczącej Ukrainy oraz kontynuowania efektywnej polityki sankcyjnej (wobec Rosji)" - powiedział.

Dodał, że Polskę i Rumunię łączy zbliżona ocena sytuacji bezpieczeństwa w regionie. "Mamy zbieżne priorytety w ramach NATO" - zaznaczył Soloch.

Paweł Czerwiński zwracał zaś uwagę, że w przypadku Chorwacji "dobór celów, zadań oraz środków ich realizacji będą w znacznym stopniu związane z członkostwem obu krajów, czyli Polski i Chorwacji w UE oraz NATO".

Chociaż - jak zaznaczył - na niektóre obszary stosunków dwustronnych np. na współpracę regionalną oraz w zakresie bezpieczeństwa w istotnym stopniu będą wpływać wewnętrzne uwarunkowania w Chorwacji. A to, jak określił, ze względu na "trudną kohabitację rządu i prezydenta".

Soloch jest obecnie doradcą prezydenta Andrzeja Dudy. W latach 2015-2022 był szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wcześniej pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Obrony Narodowej (1992–1998), był także wicedyrektorem w Departamencie Spraw Obronnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (1998–1999). W latach 1999–2001 był dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa Powszechnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 2004 r. do 2005 r. był doradcą Prezydenta Warszawy.

W latach 2005–2008 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a od listopada 2005 r. także szefa Obrony Cywilnej Kraju. Był doradcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (2008–2010) i ekspertem w Instytucie Sobieskiego (2010–2014). W 2013 r. powołany do zarządu Instytutu Sobieskiego w latach 2014–2015 pełnił funkcję prezesa Instytutu.

Paweł Czerwiński również jest doradcą prezydenta. Jak przypomniano na stronie Kancelarii Prezydenta, Czerwiński do pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych został przyjęty jesienią 1990 r., w wyniku pomyślnie zdanych egzaminów konkursowych w pierwszym w wolnej Polsce otwartym naborze do służby zagranicznej.

Karierę dyplomatyczną - jak czytamy w informacji na stronie prezydenta RP - Paweł Czerwiński rozpoczął jako attaché odpowiedzialny za sprawy prawne w wydziale konsularnym ambasady RP w Moskwie. Po rozpadzie Związku Sowieckiego i odzyskaniu niepodległości przez państwa bałtyckie, Paweł Czerwiński został przeniesiony do ambasady RP w Rydze, gdzie w latach 1991-1996 zajmował się sprawami politycznymi i prawnymi, a przez pewien czas pełnił także obowiązki radcy handlowego.

W sierpniu 2004 r. Paweł Czerwiński objął, w randze radcy, kierownictwo Ambasady RP w Ankarze jako chargé d’affaires. Następnie w lipcu 2006 r. został przeniesiony na takie samo stanowisko w Ambasadzie RP w Belgradzie, gdzie nadzorował całość zagadnień dotyczących polityki wewnętrznej i zagranicznej Serbii oraz stosunków polsko-serbskich. Od września 2015 r. do marca 2020 r. pełnił misję Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Republice Słowenii. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa

kos/ godl/