Centralny Port Komunikacyjny (CPK) złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Polskimi Portami Lotniczymi (PPL), podał Urząd.

Wniosek wpłynął 4 kwietnia 2023 r. Sprawa jest w toku.

"Zgłoszona koncentracja będzie polegać na przejęciu przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (CPK), wyłącznej kontroli nad Polskimi Portami Lotniczymi S.A. z siedzibą w Warszawie (PPL)" - czytamy w komunikacie.

CPK jest spółką Skarbu Państwa powołaną do przygotowania i realizacji programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski - Portu Solidarność - oraz koordynacji i kontroli realizacji inwestycji towarzyszących, w tym budowy nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej.

PPL stoi na czele grupy spółek działających na rynku lotniczym, w tym w zakresie zarządzania infrastrukturą lotniczą i pozalotniczą oraz w zakresie działalności wspomagających.

(ISBnews)