Centralny Rejestr Wyborców musi powstać na tyle wcześnie, by można było przetestować jego działanie w wyborach w toku kadencji; nie wyobrażam sobie, że system zostanie wprowadzony bezpośrednio na wybory parlamentarne - powiedziała PAP szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację Kodeksu wyborczego. Nowela ma, w intencji jej autorów, posłów PiS, zwiększyć dostęp do lokali wyborczych dla mieszkańców małych miejscowości i wpłynąć na zwiększenie frekwencji wyborczej. Na mocy nowelizacji powstanie także Centralny Rejestr Wyborców, który ma służyć ustaleniu liczby wyborców, sporządzaniu spisów wyborców oraz spisów osób uprawnionych do udziału w referendum oraz sprawdzaniu posiadania prawa wybierania.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego pytana przez PAP, czy wdrożenie tych zmian przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi może rodzić problemy przyznała, że jedynym "znakiem zapytania" jest Centralny Rejestr Wyborców.

Jak mówiła, rejestr musi powstać na tyle wcześnie, by można było przetestować jego działanie w wyborach w toku kadencji - a więc w wyborach uzupełniających i przedterminowych, które de facto odbywają się co tydzień w całej Polsce. "To jedyna sytuacja, kiedy możemy oficjalnie użyć tego systemu i wyłapać niedociągnięcia, jeśli takie się zdarzą" - podkreśliła szefowa KBW.

"Nie wyobrażam sobie, że system zostanie wprowadzony bezpośrednio na wybory parlamentarne, bo to jest za późno. To musi zostać przetestowane na mniejszych wyborach, w toku kadencji. System nie może być testowany na wyborach ogólnopolskich" - powiedziała Pietrzak. Jej zdaniem, aby przeprowadzić odpowiednie testy, rejestr powinien powstać przed 1 sierpnia.

Zaznaczyła przy tym, że ma zapewnienie ze strony rządu, że system powstanie odpowiednio wcześnie.

Dostęp do CRW będą mieli wójtowie, PKW i komisarze wyborczy za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego, minister ds. informatyzacji, minister spraw zagranicznych i konsulowie. Aktualizacji CRW będą dokonywać gminy jako zadania zlecone. Rejestr ma być utrzymywany przez ministra ds. informatyzacji. W latach 2022–2031 wydatki na CRW mają wynieść maksymalnie 91,72 mln zł, z tego: w 2022 r. – 2,3 mln zł; w 2023 r. – 28,9 mln zł; w 2024 r. – 7,6 mln zł; a w latach 2025-2031 po 7,56 mln zł. (PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska

reb/ mrr/