Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała z koreańskimi producentami uzbrojenia umowy o współpracy przy produkcji czołgów K2 i samobieżnych armatohaubic K9 – poinformowała PGZ w piątek.

Czołgi w docelowej wersji K2PL mają być produkowane w Wojskowych zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu. Aby uruchomić montaż końcowy, a później produkcję armatohaubic K9 w Polsce, zawiązano konsorcjum firm Hanwha Aerospace z Hutą Stalowa Wola. Dokument dotyczy także warunków współpracy eksportowej.

Jak zaznaczyła Grupa, zawarcie umów "to następstwo kilkumiesięcznego dialogu prowadzonego ze stroną południowokoreańską", a złożenie podpisów pod dokumentami poprzedziła kolejna tura negocjacji.

Efektem rozmów z firmą Hyundai Rotem Company jest podpisany 23 lutego tzw. Term Sheet - dokument określający zasady współpracy przemysłowej pomiędzy PGZ i wchodzącymi w skład Grupy Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi a partnerem południowokoreańskim przy produkcji, dostawach oraz obsłudze czołgów K2 w wersji PL.

"Uzgodniono, że wspólna produkcja czołgów K-2PL oraz pojazdów towarzyszących na podwoziu gąsienicowym odbywać się będzie w poznańskich Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych. Dookreślony został też zakres zdolności przemysłowych, jakie zostaną przeniesione do WZM i pozostałych spółek PGZ, w tym obejmujących montaż czołgów, utworzenie potencjału w zakresie produkcji korpusów i wież, produkcji zawieszenia hydropneumatycznego, produkcji zespołu armaty i automatu ładowania oraz innych wybranych komponentów czołgu" – poinformowała PGZ.

Dokument określa również warunki techniczne i infrastrukturalne niezbędne do produkcji oraz świadczenia usług serwisu, napraw i obsług w Polsce w całym cyklu życia czołgu. Uzgadnia również warunki licencji niezbędnej do produkcji czołgów na rzecz Sił Zbrojnych RP oraz warunki współpracy eksportowej.

Umowa z firmą Hanwha Aerospace dotyczy zawiązania polsko-koreańskiego konsorcjum do produkcji armatohaubic K9PL. Stronę polską reprezentują w nim PGZ S.A. oraz Huta Stalowa Wola S.A.

"W wyniku porozumienia dookreślono kwestie związane z ustanowieniem potencjału produkcji armatohaubic K9PL w HSW oraz możliwość przeprowadzenia procesu polonizacji dla części i komponentów używanych do planowanej produkcji" – przekazała PGZ w komunikacie. W pierwszym etapie przewidziano integrację i finalny montaż armatohaubic K9PL, w drugim etapie produkcję armatohaubic K9PL w zakładach HSW.

Według zapowiedzi PGZ konsorcjum będzie prowadziło dalsze rozmowy w celu uszczegółowienia podziału zadań, głównie w kwestii ustanowienia potencjału produkcji i serwisu, napraw i remontów w HSW, niezbędnego dla realizacji umowy wykonawczej oraz usług pogwarancyjnych.

W lipcu ub. r. MON zawarło umowę ramową przewidująca zakup 672 koreańskich haubic 155 mm na podwoziu gąsienicowym K9A1 i jej spolonizowanej wersji rozwojowej K9PL z pojazdami towarzyszącymi, pakietem szkoleniowym i logistycznym, zapasem amunicji oraz wsparciem technicznym. Umowa ramowa na zakup czołgów K2 przewiduje zakup 1000 tych wozów. W sierpniu podpisano umowę wykonawczą na 212 haubic z 2,4 mld dolarów, dostawy przewidziano na lata 2022-26.

Umowa wykonawcza na czołgi K2 przewiduje zakup 180 tych wozów za 5,8 mld USD. Zgodnie z umowa ramową 820 czołgów zamawianych w dalszym etapie ma być wyprodukowanych na licencji w Polsce.(PAP)

brw/ ann/