Ponad 80 procent cudzoziemców osiedlających się w Polsce to obywatele Ukrainy - wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Rok po rosyjskiej agresji prawie milion ukraińskich uchodźców korzysta w Polsce z ochrony czasowej. 87 procent z nich to kobiety i dzieci.

Według UdSC od 24 lutego 2022 r. sytuacja migracyjna w Polsce zdominowana jest przez wzmożony napływ obywateli Ukrainy. "Są oni zdecydowanie najliczniejszą grupą cudzoziemców w Polsce, stanowiąc nieco ponad 80 proc. ogółu osiedlających się w kraju obcokrajowców" - zwrócił uwagę rzecznik Urzędu Jakub Dudziak.

Jak zaznaczył, ważne zezwolenia na pobyt posiada w sumie 1,4 mln obywateli Ukrainy, przy czym dane te nie uwzględniają osób przebywających w Polsce w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz.

Rzecznik UdSC wyjaśnił, że większość Ukraińców korzysta w Polsce z ochrony czasowej, czego potwierdzeniem jest otrzymanie numeru PESEL zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dudziak podkreślił, że obecnie zarejestrowanych na tej podstawie jest prawie 1 mln osób. "Kobiety i dzieci stanowią ok. 87 proc. tej grupy. Dzieci i młodzież to ok. 43 proc. obywateli Ukrainy posiadających numery PESEL. Wśród osób pełnoletnich kobiety stanowią natomiast 77 proc. osób" - przekazał.

"Ponadto 360 tys. obywateli Ukrainy posiada ważne zezwolenia na pobyt czasowy. W zdecydowanej większości są one wydawane w związku z podejmowaniem pracy. Nieco ponad 65 tys. osób dysponuje natomiast zezwoleniami na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE" - poinformował rzecznik.

Zgodnie z danymi UdSC Ukraińcy najczęściej mieszkają w województwach z dużymi aglomeracjami miejskimi. Najbardziej popularnymi regionami są województwa: mazowieckie, gdzie zamieszkuje 21 proc. z nich, a także dolnośląskie i wielkopolskie - po 11 proc., małopolskie - 10 proc. oraz pomorskie - 7 proc.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska

agzi/ jann/