Minister rozwoju Waldemar Buda poinformował w piątek o skierowaniu do konsultacji projektu ustawy ws. kredytu 2 proc. Przekazał też, że trwają rozmowy z Komisją Nadzoru Finansowego, by od 1 lipca obniżyła do 2,5 proc. bufor, który banki stosują przy liczeniu zdolności kredytowej.

Projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe zakłada, że kredyt 2 proc. z dopłatą państwa będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich. Kredyt może być udzielony tylko na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota bezpiecznego kredytu nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł. Jak podkreślił podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami minister rozwoju, to oznacza, że maksymalna cena nieruchomości będzie mogła wynieść 700 albo 800 tys. zł. „Na apartamenty się nie dorzucamy” – zaznaczył.

Przepisy mają wejść w życie 1 lipca. Waldemar Buda ocenił, że w tym roku z "Bezpiecznego kredytu 2 proc." może skorzystać nawet 20 tys. kredytobiorców, natomiast w kolejnych latach 40-50 tys. rocznie.

Poinformował też, że prowadzone są rozmowy z Komisją Nadzoru Finansowego, by od 1 lipca złagodziła rekomendację S i obniżyła co najmniej do 2,5 proc. bufor, który banki dodają przy liczeniu zdolności kredytowej „albo tylko w ramach tego programu albo w ogóle do kredytów o okresowo stałej stopie procentowej”. Dodał, że jest to autonomiczna decyzja KNF. "Nie naciskamy, jednak dziś tak wielki bufor (5 proc., PAP) nie ma sensu" - stwierdził.

Konsultacje projektu potrwają do 30 dni. "Natomiast my chcemy prowadzić proces legislacyjny równolegle, by jak najszybciej przepisy uchwalić" - oznajmił minister rozwoju. Wyraził nadzieję, że projekt zostanie rozpatrzony przez Radę Ministrów jeszcze w lutym, natomiast w kwietniu ustawa zostanie uchwalona przez parlament, aby banki miały czas na przygotowanie się do programu i skonstruowanie oferty.(PAP)

kmz/ drag/