Rada Dzieci i Młodzieży, działająca przy ministrze edukacji, przedstawi w najbliższych dniach rekomendacje dotyczące używania przez uczniów telefonów w szkołach - zapowiedział w środę szef MEiN Przemysław Czarmek.

Minister edukacji i nauki był wieczorem gościem w programie "Polski punkt widzenia" na antenie Telewizji Trwam. Został zapytany m.in. o to, że w wielu krajach są zakazy używania przez dzieci telefonów komórkowych w szkołach i to, czy dopuszcza wprowadzenie takich rozwiązań w Polsce.

"Ja już kilka miesięcy temu - na początku kadencji nowej Rady Dzieci i Młodzieży, działającej przy MEiN i skupiającej uczniów i studentów z całej Polski - poprosiłem dzieci szkolne i młodzież, żeby we własnym gronie skonsultowały we wszystkich województwach to, w jaki sposób podejść do tego zagadnienia" – wskazał szef MEiN.

"Nie chcę być tym, który narzuca i tylko zakazuje, chcę być tym, który również słucha uczniów. Wiem, że konsultacje się odbyły i przyniosły oczywiste wnioski i odpowiedzi. Mogę zapowiedzieć, że jeszcze w tym tygodniu, bądź na początku przyszłego tygodnia, jak słyszałem, przedstawiciele Rady Dzieci i Młodzieży będą te rekomendacje publicznie na konferencji prasowej przedstawiali" – poinformował.

Minister mówił, że w szkołach mogłyby pojawić się miejsca, gdzie można przechowywać sprzęt przynoszony z domu.

"Przecież nie chodzi o to, by nie mieć kontaktu z rodzicami, jeśli taki kontakt jest potrzebny. (…) Czasami rodzice sprawdzają, gdzie dzieci są, czy doszły do domu. Wszystko to jest potrzebne" – dodał.

Prawo oświatowe stwarza podstawę ograniczania na mocy statutu szkoły swobody korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych.

Używanie telefonów komórkowych w szkołach zostało zakazane już m.in. we Francji, Włoszech, Grecji, Portugalii i Chinach. Wprowadzający takie regulacje jako powody podają problemy z koncentracją na lekcjach, uzależnienie od internetu oraz negatywny wpływ używania telefonów przez uczniów na relacje społeczne.

Rada Dzieci i Młodzieży została powołana Zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 11 stycznia 2022 r. Do jej zadań należy podejmowanie stanowisk oraz wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań. W skład Rady wchodzi 32 członków powołanych przez ministra edukacji i nauki. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ jm/