Ponad 2/5 uchodźców wojennych z Ukrainy (42%) planuje na dłużej osiąść w Polsce, co piąty chce wrócić do Ukrainy, ale w dłuższej perspektywie, wynika z badania „Sytuacja zawodowa uchodźców z Ukrainy w Polsce" zrealizowanego przez Manpower i Fundację Totalizatora Sportowego. 14% uchodźców planuje powrót do 3 lat od zakończenia wojny.

Do pozostania nad Wisłą przekonałoby ich otrzymanie atrakcyjniejszego wynagrodzenia (79%), możliwość podjęcia pracy w zawodzie (71%), czy wyższy standard życia (41%)" - czytamy w komunikacie.

Obecnie 61% uchodźców z Ukrainy pozostaje bez pracy.

"Głównymi powodami tej sytuacji według przedstawicieli Ukrainy są brak znajomości języka polskiego (54%), brak ofert odpowiadających ich specjalizacji i zgodnych z kompetencjami (39%), a także brak propozycji uwzględniających pracę na niepełny etat (32%)" - czytamy dalej.

Istotną kwestią dla obywateli Ukrainy w przypadku poszukiwania nowego miejsca pracy jest możliwość szkoleń zawodowych u nowego pracodawcy (72% wskazań), dla 67% respondentów ważne są dla lekcje języka polskiego, 64% respondentów wskazuje jako istotne benefity takie jak np. prywatna opieka medyczna czy ubezpieczenie.

Spośród pracujących w Polsce, 79% wskazało, że podjęło jakąkolwiek pracę po przyjeździe do Polski, ale planuje znaleźć dla siebie lepszą posadę, 51% pracuje w innym niż dotychczas zawodzie poniżej kompetencji, 13% jest zadowolonych z aktualnie piastowanego stanowiska, a 10% pracuje w swoim zawodzie.

"Nasz kraj, aspirując do miana gospodarek rozwiniętych potrzebuję dodatkowych zasobów na rynku pracy. Wśród polskich pracodawców znajdziemy liczne organizacje otwarte na pomoc uchodźcom. Wyzwaniem pozostaje więc dopasowanie kompetencyjne czy też dyspozycyjność osób, które przyjechały w tym roku do Polski. Zdecydowanie wiele firm, które do tej pory nie zatrudniały pracowników z Ukrainy podjęły takie próby w ostatnich miesiącach, choć wymagało to od nich odpowiedniego przygotowania zarówno organizacyjnego, jak i administracyjnego. Takie programy pomocowe będą stopniowo zmniejszały barierę językową czy lukę kompetencyjną, dając szansę na zatrudnienie wielu osobom" - podsumował dyrektor Manpower w Polsce Kamil Sadowniczyk.

Badanie "Sytuacja zawodowa uchodźców z Ukrainy w Polsce" przeprowadzono od września do końca listopada 2022 roku obejmującego próbę 950 uchodźców z Ukrainy. Ankietowanymi byli uchodźcy zainteresowani zatrudnieniem i rozwojem kompetencji w ramach programu „Wygraj Rozwój".

(ISBnews)