Komisja Europejska zatwierdziła w piątek inwestycję w wysokości ponad 145 mln euro z Funduszu Spójności na modernizację i elektryfikację odcinka linii kolejowej między Ełkiem a Giżyckiem w Polsce.

"Zatwierdzony projekt skróci czas przejazdu i zwiększy przepustowość linii kolejowej, umożliwiając zwiększenie częstotliwości i punktualności połączeń regionalnych oraz połączeń z zachodnią i południową Polską. Zapewni także lepszą komunikację dla obszaru Giżycka, który ze względu na swoje położenie na Pojezierzu Mazurskim jest kluczowym lokalnym ośrodkiem gospodarczym generującym ruch towarowy oraz destynacją turystyczną" - czytamy w komunikacie KE.

Unijna komisarz do spraw spójności i reform, Elisa Ferreira, skomentowała: "Ten projekt modernizacji polskiej infrastruktury kolejowej zaowocuje szybszymi i częstszymi połączeniami kolejowymi dla polskich obywateli oraz sprawi, że koleje i drogi będą bezpieczniejsze i bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych. Po raz kolejny polityka spójności pokazuje, że konkretnie poprawia życie obywateli w terenie, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących".

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)

asc/ adj/