Sejmowa komisja spraw zagranicznych pozytywnie zaopiniowała w środę kandydatury na stanowiska ambasadora Polski: na Litwie - Konstantego Radziwiłła, w Republice Południowej Afryce - Adama Burakowskiego i w Kenii - Mirosława Gojdzia.

Pierwszym pozytywnie zaopiniowanym przez komisję kandydatem - na stanowisko ambasadora RP na Litwie - był Konstanty Radziwiłł.

Radziwiłł jest doktorem nauk medycznych, lekarzem, od 2019 r. wojewodą mazowieckim. Od listopada 2015 r. do stycznia 2018 r. pełnił funkcję ministra zdrowia w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. Senator w latach 2015-2019. Zna języki: angielski, rosyjski, włoski; uczy się języka litewskiego.

Podczas posiedzenia komisji Radziwiłł przedstawił swoją koncepcję pracy na placówce w Wilnie. Podkreślił, że historia, dotychczasowe relacje polsko-litewskie, miejsce naszych krajów w organizacjach międzynarodowych, żywe stosunki w zakresie polityki, bezpieczeństwa, energetyki oraz obecność licznej społeczności polskiej na Litwie, a także wojna na Ukrainie w znacznej mierze określają program działania polskiej ambasady w Wilnie.

Do priorytetów swojej misji zaliczył: wspieranie relacji dwustronnych w wymiarach politycznym, gospodarczym, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, a także wsparcie dla polskiej mniejszości narodowej na Litwie. Zwrócił uwagę, że dalszych działań wymagają m.in. kwestie braku możliwości używania polskich znaków diakrytycznych do zapisu imion i nazwisk, czy zakazu używania dwujęzycznych tablic nazw topograficznych w rejonach licznie zamieszkałych przez Polaków.

Jak mówił Radziwiłł, wciąż istnieją duże problemy z odzyskiwaniem przez Polaków własności, znacjonalizowanej za czasów sowieckich, a także przeciągają się litewskie prace nad ustawą o mniejszościach narodowych.

Komisja pozytywnie zaopiniowała także Adama Burakowskiego na stanowisko ambasadora RP w Republice Południowej Afryki oraz w krajach dodatkowych akredytacji: Botswanie, Namibii, Mozambiku, Zimbabwe, Zambii, Lesotho oraz Eswatini.

Burakowski jest doktorem habilitowanym nauk społecznych, profesorem nadzwyczajnym Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, historykiem, politologiem, dyplomatą. Od 2017 r. jest ambasadorem RP w Indiach, akredytowanym również w Bangladeszu, Bhutanie, Nepalu, na Sri Lance, Malediwach i w Afganistanie. W latach 2006-2017 pracował w Polskim Radiu zajmując się kontaktami z zagranicą. Biegle zna język angielski, hindi i rumuński, komunikatywnie - język rosyjski.

Dyplomata podkreślił, że głównym celem polskiej polityki w RPA powinno być wspieranie wymiany handlowej, której roczna wartość - od 2017 roku - przekracza miliard dolarów, co stanowi około 24 proc. całości wymiany handlowej z całą Afryką. Jak dodał, RPA jest największym inwestorem w Polsce spośród krajów afrykańskich.

"Warunki do rozwoju współpracy handlowej są korzystne i należy działać na rzecz zwiększenia polskiego eksportu oraz obecności polskich firm na południowoafrykańskim rynku. Potencjalne obszary to: przemysł wydobywczy, zarówno górnictwo węglowe, jak i wydobycie i przetwarzanie ropy naftowej i gazu. Duży potencjał widać we współpracy w produkcji części samochodowych i komponentów do produkcji samolotów. Znaczący potencjał kryje się też w eksporcie i przetwórstwie żywności, branży kosmetycznej oraz w sektorze IT" - wyliczał.

Burakowski planuje także aktywizację spotkań dwustronnych na wysokim i najwyższym szczeblu.

Do zadań placówki zaliczył także wzmocnienie przekazu promującego polską rację stanu i przedstawiającego stanowisko Polski na arenie międzynarodowej. Jak mówił, Polska powinna szerzej zaistnieć w południowo-afrykańskich mediach, nie tylko w kontekście geopolitycznym, lecz również w lżejszych tematach, jak kultura, turystyka, czy kuchnia.

Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała także Mirosława Gojdzia na stanowisko ambasadora RP w Kenii oraz w krajach dodatkowych akredytacji: Madagaskarze, Mauritiusie, Seszelach, Ugandzie oraz Somalii.

Gojdź jest prawnikiem, politologiem i dyplomatą, od 2022 r. Radcą-Ministrem Ambasady RP w Nikozji akredytowanym w Ambasadzie RP w Valletcie i Ambasadzie RP w Atenach. W kadencji 1994–1998 był radnym Rady Miejskiej Lubina, a w kadencjach 1998–2002, 2002–2006, 2006–2010 radnym Rady Powiatu Lubińskiego. Od 1994 r. do 1998 r. był wiceprezydentem Lubina, w latach 2002–2003 wicestarostą lubińskim, a od 2007 do 2010 zastępcą Starosty Lubińskiego. W latach 2012–2018 był pierwszym Sekretarzem i następnie Radcą Ambasady RP w Atenach. Od 2019 był Pierwszym Radcą Ambasady RP w Nikozji.

Gojdź zapowiedział działania w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej oraz promocję wizerunku Polski jako wiarygodnego partnera i aktywnego członka organizacji międzynarodowych. Jak mówił, zorganizowane zostaną m.in. obchody 60. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Kenią.

W ramach dyplomacji ekonomicznej, Gojdź zapowiedział wsparcie polskiego eksportu i ekspansji zagranicznej polskich firm. "Dużą szansa dla polskiego eksportu jest kenijski rynek produktów rolno-spożywczych" - mówił. Ponadto, wskazywał, duży potencjał dla polskiego eksportu mają rynek kosmetyków oraz rynek produktów chemicznych i maszynowych. Zwracał też uwagę, że obecnie trwa korzystny okres na inwestycje w hotelarstwie i turystyce.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska

reb/ mok/