Senat, który we wtorek po godz. 11 rozpoczął posiedzenie zajmie się nowelizacją Prawa oświatowego regulującą m.in. zasady działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach, a także kwestie edukacji domowej. Marszałek Tomasz Grodzki uznał za prawdopodobne odrzucenie tej ustawy.

Posiedzenie Senatu ma potrwać do środy.

Jednym z punktów, który rozpatrzy Senat jest nowelizacja Prawa oświatowego, regulująca m.in. zasady działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach, a także kwestie edukacji domowej (tzw. lex Czarnek 2.0). Senackie komisje Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Nauki, Edukacji i Sportu zarekomendowały izbie odrzucenie tej ustawy.

Senator Krzysztof Kwiatkowski (Koło Senatorów Niezależnych) podczas prac komisji wskazał, że ustawa stanowi w zdecydowanej większości powtórzenie regulacji zawartych w poprzedniej nowelizacji z 13 stycznia 2022 r. Jak przypomniał, Senat zawetował tamtą ustawę i odrzucił już raz ją w całości. Przypomniał też, że weto Senatu zostało później odrzucone przez Sejm, ale w marcu prezydent odmówił podpisania tej ustawy.

Marszałek Grodzki pytany o tę ustawę na briefingu przed obradami powiedział, że jest "ojcem uczennicy i odbiorcą licznych listów od ludzi, którzy piszą w sprawie tego nieszczęśliwego aktu prawnego". Zwrócił uwagę, że dwie komisje senackie opowiedziały się za odrzuceniem tej ustawy i przypomniał, że to w dużym stopniu powtórzenie poprzedniej, odrzuconej noweli przez Senat i zawetowanej przez prezydenta.

"Złagodzenia (w stosunku do poprzedniej wersji - PAP) senatorowie uznali jako niewystarczające, żeby nie powiedzieć kosmetyczne" - zaznaczył Grodzki. Dodał, że w pierwszej kolejności będzie głosowany wniosek o odrzucenie ustawy w całości.

Senat zajmie się też ustawą okołobudżetową, w której przewidziane propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację.

W ustawie zapisano m.in., że zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w sferze budżetowej zostanie utrzymany na poziomie z 2022 r., a podstawę ma stanowić 2019 r. Wprowadzona została podstawa prawna dla podwyższenia w 2023 r. kwoty środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na Krajowy Fundusz Szkoleniowy – do wysokości ok. 277,5 mln zł, co będzie stanowiło 4 proc. kwoty przychodów ze składki na Fundusz Pracy w 2021 r.

Senat zajmie się także nowelizacją ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz nowelizacją Prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Senatorowie zajmą się też projektami uchwał: o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Włodzimierza Przerwy-Tetmajera. (PAP)