Senat przyjął w środę z poprawkami ustawę o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych. Ma ona przede wszystkim uregulować zasady wykonywania zawodu ratownika medycznego, ustanowić samorząd ratownika medycznego i uregulować reguły odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych.

Za przyjęciem ustawy z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwko, a jeden - wstrzymał się od głosu. Przyjęte poprawki, których było kilkanaście dotyczyły m.in. wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego. Większość z nich była doprecyzowująca.

Ustawa wprowadza do systemu prawnego przepisy powołujące samorząd zawodowy ratowników medycznych i regulujące jego organizację tak jak innych zawodów medycznych.

Samorząd zawodowy będzie zorganizowany w ramach struktury ogólnokrajowej w Krajowej Izbie Ratowników Medycznych, która będzie miała osobowość prawną i określone w ustawie organy.

Wprowadza również instytucję jawnego rejestru pozwalającego na identyfikację ratownika medycznego i określenie jego kwalifikacji. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego będzie możliwe po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego i po uzyskaniu wpisu do rejestru ratowników medycznych.

Stworzono także możliwość skutecznego pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód ratownika medycznego w przypadku nienależytego lub nierzetelnego przestrzegania obowiązku wykonywania czynności zawodowych zgodnie z określonymi w ustawie zasadami wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz zasadami etyki zawodowej, do których określenia będzie uprawniony samorząd ratowników medycznych.

Efektem wprowadzenia proponowanych rozwiązań ma być "zintegrowanie środowiska zawodowego, samodzielność w określaniu potrzeb i dalszego rozwoju tego zawodu, efektywniejsza współpraca z tym środowiskiem zawodowym, sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu ratownika medycznego".

Ma to się przełożyć na poprawę jakości udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, a co za tym idzie – bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Teraz ustawa trafi z powrotem do Sejmu.(PAP)

Autorzy: Agata Zbieg, Szymon Zdziebłowski