Senat za nowelizacją ustawy o prawach konsumenta, która ma m.in. zwiększyć ochronę w sytuacji zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, z poprawkami, m.in o wejściu w życie noweli od 1 stycznia 2023 r. W nowelizacji zostaje również zapis chroniący konsumentów przed niezamówionymi połączeniami "robocall".

Za nowelizacją z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Senat zaproponował trzy poprawki do nowelizacji, z czego dwie miały charakter redakcyjno-legislacyjny, a trzecia dotyczyła zmiany daty wejścia noweli w życie na 1 stycznia 2023 r., zamiast 14 dni od ogłoszenia.

Wcześniej Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności na wspólnym posiedzeniu z Komisją Ustawodawczą, wycofała poprawkę o skreśleniu zapisu (wprowadzonego przez Sejm) w art. 3., który dot. ochrony konsumentów przed niezamówionymi połączeniami marketingowymi wykonywanymi przez roboty (tzw. robocall). Tym samym zapis o ochronie konsumentów przed połączeniami "robocall" w noweli zostaje, mimo że według senackich legislatorów, Sejm nie dotrzymał zasady trzech czytań wprowadzając ten zapis do nowelizacji.

Zgodnie z nowelizacją ustawy konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa - podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę - może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Nowelizacja ma na celu także eliminację próby obchodzenia przez przedsiębiorców przepisów w przypadku różnego rodzaju abonamentów medycznych oferowanych na pokazach. Konsumentom będzie przysługiwać prawo do odstąpienia od umów, przedsiębiorcy zaś będę mieli obowiązek informować o tym prawie. Wprowadzono też regulację, zgodnie z którą umowa o świadczenie usług finansowych nie może być zawarta podczas pokazu lub podczas wycieczki. W przypadku zawarcia takiej umowy jest ona nieważna z mocy prawa.

Ustawa nakłada wymóg, by w każdym ogłoszeniu o obniżce ceny towaru lub usługi podawano informację o najniższej cenie tego towaru lub też usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Zakazano również przyjmowania przez przedsiębiorcę płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, który ma wynosić 14 dni albo 30 dni w przypadku umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki.

Wprowadzono także definicję "plasowania", czyli dostarczania informacji w formie wyników wyszukiwania w odpowiedzi na wyszukiwanie internetowe konsumenta bez wyraźnego ujawniania płatnej reklamy lub opłat wnoszonych konkretnie w celu uzyskania wyższego plasowania produktów w wynikach wyszukiwania.

Nowelizacja obejmuje również przepis, zgodnie, z którym wprowadzenie na rynek "towaru identycznego" z tym, który jest sprzedawany w kilku innych państwach UE, podczas gdy istotnie różni się od niego np. składem czy funkcjonalnością, będzie uznawane za nieuczciwą praktykę rynkową. (PAP)