Nowelizacja ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych przewiduje, że w tym roku stabilizująca reguła wydatkowa (SRW) nie będzie ograniczała dodatkowych wydatków państwa związanych ze wsparciem podmiotów dotkniętych kryzysem energetycznym lub zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego, wsparciem świadczeniobiorców, w szczególności emerytów i rencistów w związku z inflacją oraz z finansowaniem sił zbrojnych. Informacja o skutkach finansowych tych działań będzie przedstawiona w sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej na rok 2022.

Za ustawą wraz z poprawkami zagłosowało 229 posłów, przeciw było 214, jeden poseł się wstrzymał. Tym samym posłowie nie poparli wniosków Konfederacji i Polski 2050 o odrzucenie projektu.

Przyjęte poprawki zostały złożone przez PiS; dotyczą ograniczenia stosowania ulgi na robotyzację w odniesieniu m.in. do działalności górniczej. Przepisy w tej sprawie - po zmianie - mają wejść w życie 1 lutego 2023 r.

Reklama

Ustawa, poza zmianami dotyczącymi reguły wydatkowej, zakłada, że obligacje ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa nie będą objęte podatkiem bankowym. Ma to obniżyć koszty finansowania emisji obligacji na rzecz programów rządowych utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego lub Polskiemu Funduszowi Rozwoju.

Z podatku bankowego będzie wyłączona także wartość aktywów wynikających z transakcji odkupu (transakcje repo).

Przepisy ws. podatku bankowego mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r. Zmiany dotyczące ulgi na robotyzację mają zacząć obowiązywać 1 lutego 2023 r., natomiast zmiany w zakresie reguły wydatkowej mają zacząć obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.(PAP)