Prezydent podpisał ustawę ws. utworzenia Centralnego Azylu dla Zwierząt - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta RP. Do azylu mają trafić zwierzęta nielegalnie wwiezione do Polski lub takie, które były przedmiotem nielegalnego handlu.

Nowe przepisy zakładają, że w Centralnym Azylu dla Zwierząt będą przetrzymywane zwierzęta należące w szczególności do: inwazyjnych gatunków obcych, gatunków dzikich zwierząt zagrożonych wyginięciem (tzw. gatunki CITES), gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, gatunków objętych ochroną gatunkową, a także zwierzęta, które zabłąkały się lub uciekły.

Do podstawowych zadań ośrodka będzie należeć transport, czasowe przetrzymywanie zwierząt i ich przekazywanie innym podmiotom – po uregulowaniu ich statusu prawnego.

Azyl ma współpracować głównie z organami celnymi oraz policją, jeśli chodzi o transport przejętych zwierząt, oraz z organami ochrony środowiska, Inspekcją Weterynaryjną oraz innymi podmiotami i instytucjami, które zajmują się przetrzymywaniem zwierząt, takimi jak np. ogrody zoologiczne, azyle dla zwierząt czy ośrodki rehabilitacji.

Centralny Azyl dla Zwierząt będzie zlokalizowany w nadleśnictwie Chojnów pod Warszawą; znajdą tam schronienie m.in. zwierzęta z przemytu.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ pad/