"W porządku obrad posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej zaplanowanego na dzień 9 listopada 2022 r. uwzględniony będzie punkt dotyczący harmonogramu posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w 2023 r., zgodnie z przyjętym trybem prac Rady. W ramach tego punktu, jak to już deklarowałem, zaproponuję Radzie rozwiązanie, wedle którego projektowane terminy posiedzeń Rady będą obejmować dwa dni. Ewentualne zaakceptowanie takiego harmonogramu stanowić będzie decyzję całej Rady" - napisał Glapiński w odpowiedzi na pismo członków Rady (RPP) Ludwika Koteckiego, Przemysława Litwiniuka, Joanny Tyrowicz.

"Odnosząc się do wniosku o zwołanie posiedzenia Rady na dzień 8 listopada 2022 r., uprzejmie informuję, że jednodniowe posiedzenie Rady zaplanowane na dzień 9 listopada 2022 r. wynika z harmonogramu posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w 2022 r., przyjętego przez Radę w dniu 3 listopada 2021 r." - dodał prezes.

Przypomniał, że formuła posiedzeń jednodniowych RPP stanowi jedno z wielu rozwiązań organizacyjnych wprowadzonych w NBP w związku z zagrożeniem epidemicznym.

Reklama

"W świetle przyjętych wcześniej założeń i podjętych ustaleń oraz przy utrzymaniu prawidłowej metodyki pracy należy stwierdzić, że brak jest wystarczającego uzasadnienia do zwołania dodatkowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej na dzień 8 listopada 2022 r." - zakończył Glapiński.

Według harmonogramu posiedzeń Rady, najbliższe posiedzenie RPP odbędzie się 9 listopada br.

Kilka dni temu członkowie RPP Ludwik Kotecki, Joanna Tyrowicz i Przemysław Litwiniuk złożyli prośbę do prezesa NBP i przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego o zwołanie na początku listopada dodatkowego niedecyzyjnego spotkania RPP w sprawie regulaminu Rady i opinii do budżetu państwa.

Wcześniej Kotecki mówił, że liczy na zmiany w Regulaminie RPP i przyjęcie ich w grudniu br. Zapowiadał, że zaproponuje na najbliższym posiedzeniu RPP w listopadzie, by powrócić do zmian Regulaminu Rady.

(ISBnews)