Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu Rady 9 listopada przedstawi propozycję harmonogramu posiedzeń Rady na przyszły rok, która będzie zawierać dwudniowe posiedzenia Rady. Szef banku centralnego ocenił, że "brak jest wystarczającego uzasadnienia do zwołania dodatkowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej na dzień 8 listopada 2022 r."

"W porządku obrad posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej zaplanowanego na dzień 9 listopada 2022 r. uwzględniony będzie punkt dotyczący harmonogramu posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w 2023 r., zgodnie z przyjętym trybem prac Rady. W ramach tego punktu, jak to już deklarowałem, zaproponuję Radzie rozwiązanie, wedle którego projektowane terminy posiedzeń Rady będą obejmować dwa dni. Ewentualne zaakceptowanie takiego harmonogramu stanowić będzie decyzję całej Rady" - napisał Glapiński w odpowiedzi na pismo członków Rady (RPP) Ludwika Koteckiego, Przemysława Litwiniuka, Joanny Tyrowicz.

"Odnosząc się do wniosku o zwołanie posiedzenia Rady na dzień 8 listopada 2022 r., uprzejmie informuję, że jednodniowe posiedzenie Rady zaplanowane na dzień 9 listopada 2022 r. wynika z harmonogramu posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w 2022 r., przyjętego przez Radę w dniu 3 listopada 2021 r." - dodał prezes.

Przypomniał, że formuła posiedzeń jednodniowych RPP stanowi jedno z wielu rozwiązań organizacyjnych wprowadzonych w NBP w związku z zagrożeniem epidemicznym.

"W świetle przyjętych wcześniej założeń i podjętych ustaleń oraz przy utrzymaniu prawidłowej metodyki pracy należy stwierdzić, że brak jest wystarczającego uzasadnienia do zwołania dodatkowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej na dzień 8 listopada 2022 r." - zakończył Glapiński.

Według harmonogramu posiedzeń Rady, najbliższe posiedzenie RPP odbędzie się 9 listopada br.

Kilka dni temu członkowie RPP Ludwik Kotecki, Joanna Tyrowicz i Przemysław Litwiniuk złożyli prośbę do prezesa NBP i przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego o zwołanie na początku listopada dodatkowego niedecyzyjnego spotkania RPP w sprawie regulaminu Rady i opinii do budżetu państwa.

Wcześniej Kotecki mówił, że liczy na zmiany w Regulaminie RPP i przyjęcie ich w grudniu br. Zapowiadał, że zaproponuje na najbliższym posiedzeniu RPP w listopadzie, by powrócić do zmian Regulaminu Rady.

(ISBnews)