Jak podano w środowej informacji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, kara administracyjna w wysokości 21 mln 659 tys. zł została nałożona na ING m.in. za niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i za niedopełnienie obowiązku przekazywania na żądanie GIIF informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) stanowi główny element polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W realizacji swoich zadań ustawowych jest wspomagany przez Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów.

Reklama

Obecnie funkcję GIIF pełni wiceminister finansów Sebastian Skuza. (PAP)

pif/ mk/