Oczywiście pesymizm towarzyszy każdemu kryzysowi. Niestety, teraz jest on szczególnie uzasadniony, bo powody problemów, które nas otaczają, są fundamentalne, trwałe, realne i związane z niedoborami, których nie da się łatwo uzupełnić.
W takiej sytuacji tytuł naszej obchodzącej 10-lecie akcji „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości” zdaje się brzmieć przekornie.