Sejmowa Komisja Infrastruktury nie poparła w czwartek wniosków opozycji o odrzucenie projektu ws. odszkodowań za wywłaszczenia nieruchomości pod CPK. Opowiedziała się też przeciwko poprawkom opozycji, w tym dot. zwiększenia wysokości bonusów za wywłaszczone nieruchomości.

Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw zmienia sposób określania wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje publiczne, jak np. Centralny Port Komunikacyjny. Odszkodowanie ma być powiązane z wartością rynkową nieruchomości. Do odszkodowania dodawany będzie bonus pieniężny, który - po zmianie na etapie prac sejmowych - ma wynieść bazowo 20 proc. wartości nieruchomości oraz 40 proc. wartości budynków zlokalizowanych na nieruchomości i wartości lokalu mieszkalnego.

W środę w trakcie drugiego czytania Koalicja Obywatelska i Polska 2050 złożyły wnioski o odrzucenie projektu w całości, zgłosiły także 8 poprawek. Polska 2050 zaproponowała m.in., by zwiększyć wysokość bonusów do odpowiednio - 30 i 50 proc., by kwota odszkodowania była waloryzowana o wskaźnik inflacji, a także by odszkodowanie było zwiększone o 25 proc. w przypadku, gdy w wyniku wywłaszczenia nastąpiło zerwanie stosunków społecznych lub rodzinnych. Z kolei KO wniosła, by wysokość odszkodowania nie mogła być niższa niż koszt odtworzenia nieruchomości.

Podczas czwartkowego posiedzenia Komisja opowiedziała się przeciwko wnioskom o odrzucenie projektu. Zarekomendowała też odrzucenie wszystkich ośmiu poprawek opozycji.

Projekt przewiduje m.in., że przysługiwać będzie roszczenie do sądu cywilnego o szkodę rzeczywistą w zakresie szerszym niż wynika to z odszkodowania. Z rozwiązania tego będzie mógł skorzystać np. przedsiębiorca, dla którego wywłaszczenie spowodowało wyjątkowo wysokie szkody nierekompensowane odszkodowaniem.

Ponadto projekt zakłada szereg zachęt do zbywania nieruchomości przed formalnym ustaleniem lokalizacji CPK, w drodze decyzji administracyjnej.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe, które zakładają wybudowanie prawie 2000 km nowych linii kolejowych dużych prędkości, prowadzących z 10 kierunków do CPK i Warszawy. Inwestycje kolejowe CPK umożliwią dojazd do CPK z większości miast w Polsce w czasie do 2,5 godz.

CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.(PAP)

kmz/ je/