„Kłopoty z niezapewnieniem właściwego poziomu usług przez system e-TOLL spowodowały dwukrotne przedłużenie funkcjonowania poprzedniego systemu viaTOLL. Przez trzy miesiące oba systemy funkcjonowały jednocześnie. W konsekwencji Skarb Państwa pokrył dodatkowe koszty działania viaTOLL w szacunkowej kwocie 73,6 mln zł. Plusem w tej sytuacji było to, że utrzymana została ciągłość opłat” – czytamy w raporcie izby.
W ocenie NIK mimo opóźnienia i strat decyzje o zastąpieniu starego, opartego na komunikacji mikrofalowej systemu viaTOLL nowym systemem, wykorzystującym technologię satelitarnego pozycjonowania pojazdów – należy ocenić pozytywnie. Przede wszystkim zapewnił on łatwe i tanie rozszerzanie sieci dróg podlegających opłacie elektronicznej, bez konieczności budowy i utrzymywania bramownic, usprawnił wprowadzanie zmian w taryfikatorze opłat oraz zwiększył przepustowość na autostradach płatnych.